Съдова хирургия

Операционни зали

Отделението разполага с две модерно оборудвани операционни зали, снабдени със специализирано оборудване за съдови процедури. 

Има възможност за интраоперативно мониториране на вътремозъчното кръвообръщение чрез транскраниален доплер и евокирани стволови потенциали.

Комплексно оперативно лечение от екип с богат опит и най-висока техническа подготовка за следните съдови проблеми:
• Периферни стеснения и запушвания на хранещите съдове
• Аневризми и разширения на аорта и периферни съдове
• Лечение и профилактика на мозъчно-съдова болест
• Спешни съдови заболявания: емболии, тромбози, травми, руптури и др. лезии
• Нарушения в кръвоснабдяването на бъбреците и други коремни органи
• Разширени вени и венозни тромбози.
• Съдово-свързани тумори и малформации / хемангиоми, вродени фистули, анатомично притискане на съдове /
• Изграждане на постоянен достъп за хемодиализа