Съдова хирургия

Изследвания

Функционална и образна диагностика и профилактика на съдовите заболявания:
Скрининг за атеросклероза – измерване на стъпално-брахиален индекс, ултразвукова оценка на ендотелна функция и измерване на дебелина на интима медия

Двуразмерно ултразвуково изследване на всички съдови басейни с цветен доплер (Дуплекс сонография):
✔ изследване на периферни, бъбречни и мозъчни съдове и коремна аорта;
✔ Дуплекс сонография при хронична венозна недостатъчност и разширени вени на долните крайници
• Минимално инвазивни контрастни образни методи за изобразяване на всички артериални и венозни промени.