Съдова хирургия

Аневризма на коремната аорта

 

Аневризма на коремната аорта (ААА)

Какво е ААА ? Разширяване на диаметъра на коремната аорта повече от 50% или диаметър над 3 см се нарича ААА и засяга между 2 - 8,8% от населението, като  нараства с възрастта. Мъжете боледуват 5 пъти по-често от жените.

Основните усложнения на ААА са:

- емболии и запушване на артериите на долните крайници от откъсналите се от пристенните тромби в аневризмалния сак, които причиняват остра исхемия на крайника и могат да доведат до неговата ампутация при забавяне на лечението

- разкъсване на ААА, при която смъртността достига 95%.

Какви са проявите на ААА? Повечето ААА не причиняват съществени оплаквания в продължение на години. При голяма част от пациентите се опипва пулсираща формация в коремната кухина. Наличието на болка в областта на ААА най-често е израз на бързо нарастване и заплашващо разкъсване. Диагнозата се поставя с ехографско изследване, с което се установява видът, максималният диаметър и наличието на тромботични маси на ААА.

Какво да правим, ако има съмнение или е диагностицирана ААА? Най-добре е до отидете на преглед от ангиолог или съдов хирург, за да се препоръча подходящото поведение. Основният скринингов метод за дигностика и проследяване на ААА е еходоплерсонографията, който е неинвазивен и безвреден метод (фиг.3). При предстояща интервенция се препоръчва извършването на компютъртомографска аортография (фиг.4) или ядреномагнитна аортография, с които се определят отстоянието на ААА от бъбречните артерии, максималният диаметър и наличието на тромби в ААА.

Основното рутинно радикално лечение на ААА е оперативното – резекция (изрязване) на ААА и заместването и´ със синтетична съдова протеза (фиг.5). В последните години все повече се прилага и модерното минимално инвазивно лечение на ААА – вътресъдово поставяне на ендопротеза през малък разрез на бедрената артерия, без отваряне на корема (фиг.6).

Проследяване. При пациентите с ААА и след проведена интервенция се препоръчва ехографско или компютъртомографска аортография проследяване през 3-6 месеца,  стойности на систолното артериално налягане под 120 мм жив.и ограничаване на тежкия физически труд.