Профилактика

Профилактични пакети

Индивидуален асистент ще Ви съдейства при планиране и провеждане на прегледите и изследванията.

За информация: тел. 0884 933 401, 02/403 4888, 02/403 4000, *5544

Цена в лв. 
560.00 лв. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ ЖЕНИ ОСНОВЕН
Първичен преглед  (Вътрешни болести)
Измерване на АН
Измерване на ЕКГ
Преглед с ЕхоКГ(Кардиолог)
Преглед от офталмолог - включва и измерване на зрителна острота
Тонометрия
Рентгеново изследване на гръден кош (бял дроб) - една проекция
Вземане на кръв за лабораторни изследвания
ПКК с автоматично диференциално броене
Седимент ориентировъчен
Липиден профил
Глюкоза
АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Креатинин
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.
Натрий и калий комплексно
Хлориди
Общ калций
Витамин Д
Магнезий (Mg)
TSH
Общ билирубин
560.00 лв.  ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ МЪЖЕ ОСНОВЕН
Първичен преглед(Вътрешни блести)
Измерване на АН
Измерване на ЕКГ
Преглед с ЕхоКГ(Кардиолог)
Преглед от офталмолог- включва и измерване на зрителна острота
Тонометрия
Рентгеново изследване на гръден кош (бял дроб)
Вземане на кръв за лабораторни изследвания
ПКК с автоматично диференциално броене
Седимент ориентировъчен
Липиден профил
Глюкоза
АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Креатинин
PSA Total
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.
Натрий и калий комплексно
Хлориди
Общ калций
Витамин Д
Общ билирубин
1150.00 лв. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ МЪЖЕ РАЗШИРЕН
Първичен преглед (Вътрешни болести)
Измерване на АН
Измерване на ЕКГ
Преглед с ЕхоКГ(Кардиолог)
Стрес тест
Преглед от офталмолог - включва и измерване на зрителна острота
Тонометрия
Първичен преглед с Ехография (Уролог)
Първичен преглед с Ехография (Гастроентеролог)
Първичен преглед  (Пулмолог)
ФИД
Рентгеново изследване на гръден кош (бял дроб) - една проекция
Вземане на кръв за лабораторни изследвания
ПКК с автоматично диференциално броене
Седимент ориентировъчен
Липиден профил
Глюкоза
АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Креатинин
PSA Total
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.
Пикочна киселина
Натрий и калий комплексно
Хлориди
Общ калций
Витамин Д
Магнезий (Mg)
TSH
FT3
FT4
Общ билирубин
1280.00 лв. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ ЖЕНИ РАЗШИРЕН
Първичен преглед (Вътрешни болести)
Измерване на АН
Измерване на ЕКГ
Преглед с ЕхоКГ(Кардиолог)
Стрес тест
Първичен преглед с Ехография (АГ)
Вземане на материал за цитологично изследване
Цитологично изследване на влагалищна или цервикална намазка
Първичен преглед с Ехография (Гастроентеролог)
Преглед от офталмолог - включва и измерване на зрителна острота
Тонометрия
Ехография на млечни жлези
Първичен преглед  (Пулмолог)
ФИД
Рентгеново изследване на гръден кош (бял дроб) - една проекция
Вземане на кръв за лабораторни изследвания
ПКК с автоматично диференциално броене
Седимент ориентировъчен
Липиден профил
Глюкоза
АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Креатинин
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.
Пикочна киселина
Натрий и калий комплексно
Хлориди
Общ калций
Витамин Д
Магнезий (Mg)
TSH
FT3
FT4
Общ билирубин
1460.00 лв. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ МЪЖЕ ОПТИМАЛЕН 40+
Първичен преглед(Вътрешни болести)  
Измерване на АН
Измерване на ЕКГ
Преглед с ЕхоКГ(Кардиолог)
Стрес тест
Преглед от офталмолог - включва и измерване на зрителна острота
Тонометрия
Първичен преглед с Ехография (Уролог)
Първичен преглед с Ехография (Гастроентеролог)
Първичен преглед (Пулмолог)
ФИД
Първичен преглед с Ехо Доплер на една зона (Ангиолог)
Първичен преглед с Ехография (Ендокринолог)
Рентгеново изследване на гръден кош (бял дроб) - една проекция
Вземане на кръв за лабораторни изследвания 
ПКК с автоматично диференциално броене
Седимент ориентировъчен
Липиден профил
Глюкоза
АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Креатинин
PSA Total
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.
Натрий и калий комплексно
Хлориди
Общ калций
Витамин Д
Магнезий (Mg)
Пикочна киселина
TSH
FT3
FT4
TAT
MAT
Общ билирубин
1570.00 лв. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ ЖЕНИ ОПТИМАЛЕН 40+
Първичен преглед (Вътрешни болести)
Измерване на АН
Измерване на ЕКГ
Преглед с ЕхоКГ(Кардиолог)
Стрес тест
Първичен преглед с Ехография (АГ)
Вземане на материал за цитологично изследване
Цитологично изследване на влагалищна или цервикална намазка
Първичен преглед с Ехография (Гастроентеролог)
Първичен преглед с Ехография (Ендокринолог)
Първичен преглед с Ехо Доплер на една зона (Ангиолог)
Преглед от офталмолог - включва и измерване на зрителна острота
Тонометрия
РГ, гърда
Първичен преглед (Пулмолог)
ФИД
Рентгеново изследване на гръден кош (бял дроб) - една проекция
Вземане на кръв за лабораторни изследвания
ПКК с автоматично диференциално броене
Седимент ориентировъчен
Липиден профил
Глюкоза
АСАТ
АЛАТ
ГГТ
Креатинин
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 10 параметъра.
Натрий и калий комплексно
Хлориди
Общ калций
Витамин Д
Магнезий (Mg)
TSH
FT3
FT4
TAT
MAT
Пикочна киселина
Общ билирубин