Неонатология

Първи изследвания и ваксини

Лабораторни изследвания – пълна кръвна картина, кръвно-газов анализ, кръвна група - се правят при необходимост (напр: затруднена адаптация към извънутробния начин на живот, заболяване на новороденото или  по желание на родителите).

Първите ваксини на  Вашето дете се правят в отделението:
• На 12-я час от раждането се прави ваксиниране срещу хепатит В (изключение са децата на майки с положителен Австралийски антиген, чиито деца се имунизират на 6-я час от раждането);
• Ваксиниране с БЦЖ- ваксина се прави след 48-я час от раждането;
• Скрининг за фенилкетонурия и хипотиреоидизъм след 72-я  час се прави на всички новородени деца.