Неонатология

Интензивно лечение на новородени

Отделението е в тясна връзка с всички останали клинични звена на многопрофилната болница и може да осигурява помощ на всички нуждаещи се новородени деца 24 часа в денощието, 365 дни в годината. Отделението разполага с 20 легла, 8 от които са в сектор за интензивно наблюдение и терапия.

Наред с методите за определяне на състоянието на новороденото, неонатологичният екип владее добре методите за реанимация и първите грижи за детето. Щателният преглед след раждането и по време на престоя на бебето  в отделението, съчетан с познаване на възможните рискови фактори, може да допринесе за по-нататъшно снижаване на заболяванията в неонаталния период.   

 • качествена първична реанимация на здрави и високорискови новородени
 • апаратна вентилация
 • прилагане на сърфактант при тежка дихателна недостатъчност
 • проследяване на развитието на централната нервна система
 • късно проследяване и лечение на преждевременно родени деца с модерни методи за диагностика - ЯМР, компютърна томография, аргонова лазер терапия
 • прием на новородени без отделяне от майката

Апаратура

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполага с модерна база и апаратура и качествени консумативи, което позволява въвеждането на най-модерните профилактични, диагностични и терапевтични методи, напр. аргонова лазертерапия при ретинопатия на недоносеността.

Отделението е оборудвано с: 

 • 8 инкубатора за рискови новородени деца
 • 2 термо легла 
 • реанимационни маси в Родилен сектор и Операционна зала
 • 6 респиратора последно поколение  за провеждане на апаратна вентилация
 • 2 апарата за подпомагане на дишането - назален CPAP 
 • транспортен инкубатор с респиратор
 • 2 фотолампи за провеждане на фототерапия
 • ултразвуков апарат
 • високотехнологична  апаратура в болницата - скенер, ЯМР, дигитална рентгенова апаратура, Доплер и др.
 • лечение на ретинопатията на недоносенеността с аргонова лазер терапия
 • апарат за изследване на слуха чрез отоакустични емисии

Галерия