Неонатология

Детски консултации

Отделението по Неонатология има кабинет, който работи всеки ден без неделя. В него могат да се консултират бебета, родени както в болницата, така и в други лечебни заведения.
В кабинета се осъществява детска консултация и се провеждат имунизации по желание на родителите.
В него се работи по програмите за профилактика, ранна диагностика и лечение на: 

вродена и предизвикана дисплазия на тазобедрената става при новородените
разработва се програма за скрининг на вродената глухота и нарушения в слуха чрез изследване на слухови евокирани потенциали
късно проследяване на рискови новородени деца
ултразвукова диагностика на заболяванията на централната нервна система (ЦНС)

 

Диагностичният кабинет работи в пряка колаборация с Клиниката по Педиатрия, отделенията по Офталмология, Неврохирургия, Образна диагностика, Клинична лаборатория на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.  
Неонатолозите поддържат тесен контакт с Центъра по церебрална парализа и с Националната кардиологична болница.

Контакти: ет. 5
Централа: 02/403 4000
Локална регистратура: 02/403 4928