Медицинска онкология

Прием за лечение

С цел улеснение на пациентите в отделението по Медицинска онкология всички административни дейности свързани с престоя, хоспитализацията и издаването на документи, се извършва в ПРИЕМЕН КАБИНЕТ, намиращ се на 8-мия етаж срещу големите асансьори. Там се извършват дейности като:

 • Издаване и регистриране на направления за хоспитализация
 • Прием в отделението
 • Чекиране на лична карта
 • Издаване на направления за позитронно-емисионна томография (ПЕТ-скенер)и компютърна томография (PET/CT), костна сцинтиграфия (SPECT/CT)
 • Издаване на болнични листа
 • Процедура по издаване на протоколи за ТЕЛК

ПРИЕМ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА (ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДИСПАНСЕРЕН ПРЕГЛЕД)

Пациент, плануван за еднодневна амбулаторна процедура в отделението, извършва регистрация на „нулев преглед“ и регистрация (чекиране) на лична карта в приемния кабинет, след което се насочва в отделението за последващи медицински дейности.

ВАЖНО: АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ БЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЧНАТА КАРТА НА ПАЦИЕНТА!

ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА С ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ОТДЕЛЕНИЕТО

 • Хоспитализацията се извършва в ПРИЕМЕН КАБИНЕТ на 8-ми етаж (срещу големите асансьори)
 • При приемането пациентът задължително носи със себе си направление за хоспитализация (№7) по съответната клинична пътека за неговия прием от общопрактикуващ лекар или от специалист онколог.
 • В деня на прием пациентът задължително носи своята лична карта в себе си.
 • За лечение по КП в отделението се приемат само пациенти с НЕПРЕКЪСНАТ здравноосигурителен статус, което се потвърждава в деня на прием през електронната система на НЗОК.
 • Пациентът задължително се запознава със съдържанието и подписва нужните форми за информирано съгласие за хоспитализация, след което се насочва към медицинска сестра от отделението за  настаняване.
 • Минималният престой по КП в отделението по Медицинска онкология е 48 часа.
 • След приключване на всички дейности заложени в клиничната пътека пациентът се изписва от отделението, като при изписването личната карта се де-регистрира от болничната електронна система.
 • Пациентът задължително получава епикриза при изписването си. Това е медицински документ, съдържащ пълната медицинска информация за състоянието на пациента и хода на заболяването и лечението му, който трябва да представи на личен лекар за обсъждане.

За директна връзка с отделението по медицинска онкология, при неясноти или други въпроси, можете да използвате следните телефонни номера на: 02/ 403 4500; 02/ 403 4510

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки:

 • Клинична пътека №240 - Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години.
 • Клинична пътека №241 - Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
 • Отделението по Медицинска онкология работи по договор с НЗОК по следните клинични процедури:
 • Клинична процедура №06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
 • Клинична процедура №07 Амбулаторно наблюдение (диспансеризация) при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
 • Клинична процедура №08 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия