Лицево-челюстна хирургия

Заболявания на слюнчените жлези

Заболявания на слюнчените жлези

Слюнчените жлези са 6 големи (по две - околоушни, подчелюстни и подезични) и стотици малки в лигавицата на устната кухина. Те се засягат от възпалителни, системни заболявания, слюнокаменна болест и тумори.

Възпаленията на слюнчените жлезите се причиняват от микроорганизми (бактерии, вируси и др.). Развиват се едностранно или двустранно. Представят се с болка и подуване в съответната област, които могат да се разпространят и в съседните меки тъкани. Придружават се с общо неразположение.


Бактериално възпаление на дясната околоушна слюнчена жлеза

 

Характерно вирусно заболяване на слюнчените жлези е заушката. Тя често се развива в детско-юношеска възраст, при неимунизирани пациенти. Причинява последователно симетрично подуване на двете околоушни жлези (през около 2–3 дни).

В слюнчените жлези се формират и кисти. Те най-често се наблюдават в малките и подезичните слюнчени жлези.

  
Киста на подезична слюнчена жлеза и киста на малка слюнчена жлеза на долната устна

 

Специфична група заболявания на слюнчените жлези са т.нар. сиалози (синдром на Сьогрен, Микулич и др.), които са често свързани с нарушения в имунната система. Предизвикват симетрични подувания на слюнчените жлези, сухота в устата (ксеростомия), в очите (ксерофталмия) и възпаления на ставите (ревматоиден артрит). Лечението се поема от специалисти ревматолози.


Подуване на двете околоушни слюнчени жлези при синдром на Сьогрен; сухота в очите (ксерофталмия) при синдром на Сьогрен.

 

Някои общи заболявания като езофагиален рефлукс, болестта на Паркинсон, състояния след мозъчен инсулт, отравяния с тежки метали и др. могат да доведат до повишена секреция на слюнка – известно като птиализъм или сиалорея.

Слюнокаменна болест. При определени обстоятелства неорганичните съставки на слюнката могат да се утаят, да формират камъни (конкременти). Те в  80% от случаите се образуват в подчелюстните слюнчени жлези или в изходните им канали. Могат да предизвикат болки, придружени с периоди на подуване и възпаление на жлезите. Лечението им е хирургично и изисква отстраняване на камъните или на цялата жлеза.

  
Слюнчен камък в изходния канал на подчелюстната слюнчена жлеза и  рентгенова снимка на слюнчен камък в подчелюстна слюнчена жлеза