Лицево-челюстна хирургия

Туморни образувания

Туморни образувания

В лицево-челюстната област се срещат всички тумори на човешкото тяло, като има и някои специфични форми (тумори на слюнчените жлези и тумори от зъбен произход). Всички те се представят с различни по големина подутини или рани (язви), които са лесно откриваеми при преглед. Делят се на две основни групи: доброкачествени и злокачествени. Носят името на тъканите, от които изхождат.

Доброкачествените тумори имат близка структура до нормалната, растат бавно, избутват околните тъкани, не проникват в тях и често са отделени от капсула.


Епителиом – доброкачествен тумор
на епителната тъкан (кожа, лигавица)


Папилом – специфичен тумор най-често с
доброкачествен характер,
изхождащ от различни слоеве на кожата,
растящ екзофитно (навън) и имащ
специфична неравна повърхност


Фибром – доброкачествен тумор на съединителната тъкан

   
      Липом в устната кухина     Липом в лявата слепоочна област

  • Липом – доброкачествен тумор на мастната тъкан.
  • Миом – доброкачествен тумор на мускулната тъкан. Бива основно два вида: рабдомиом – от напречно набраздената мускулна тъкан, и лейомиом – от гладката мускулатура.
  • Неврином – доброкачествен тумор на нервните влакна.
  • Лимфангиом – доброкачествен тумор на лимфните съдове.
  • Аденом – доброкачествен тумор на жлезите.


    Невус – доброкачествен тумор от пигментиращите (оцветяващите) съставки на кожата

                     
Дълбок дифузен хемангиом на лицето          Повърхностен хемангиом на кожата на лицето

Хемангиом – доброкачествен тумор на кръвоносните съдове

Злокачествените тумори притежават безразборност в подреждането и незрялост на клетките. Нарастват бързо и независимо от нормалните тъкани, проникват в тях и ги разрушават поради липсата на ограничителна капсула. Имат способността да се пренасят в различни части на тялото, т.е. да метастазират.

Карциномът е злокачествен тумор, изхождащ от клетките на лигавиците, кожата и добавъчните й структури– мастни, потни жлези и космени фоликули. Карциномите на кожата, са основно два вида: базоцелуларни – от основния й слой и спиноцелуларни – от по-горните й слоеве.


Злокачествен тумор на долната устна


Злокачествен тумор на кожата на ухото и злокачествен тумор от добавъчните структури на кожата на горната устна

Друг вид злокачествен тумор на кожата е малигненият меланом. Той се развива от пигментните й съставки. Свързан е с прекомерно излагане на силна слънчева светлина и дразнене на вече съществуващи невуси (бенки). При установяване на промяна във вида, формата, големината (над 6 мм), цвета, целостта, поява на сърбеж и разязвяване на бенките трябва да се потърси своевременна специализирана консултация.


Малигнен меланом на кожата на ухото, със сателитни метастази в кожата, и метастази в лимфните възли на шията


Злокачествен тумор на лимфните възли – аденолимфом

Лигавицата на устната кухина се засяга само от спиноцелуларните карциноми. Те метастазират основно по лимфен път, като пренасят заболяването първоначално в лимфните възли на шията, които нарастват и срастват с околните тъкани.

          
Начални злокачествени тумори на устната лигавица и на езика

       
Злокачествен тумор на лигавицата на устната кухина, проникващ в долната челюст и метастазирал в подчелюстен лимфен възел

Скелетните структури в лицево-челюстната област също се засягат от тумори, които по произход са съединително-тъканни. Доброкачествените тумори се развиват най-често експанзивно, като раздуват и изтъняват костта, избутвайки околните тъкани. Злокачествените тумори се наричат саркоми. Те разрушават костните структури, инвазират околните тъкани и най-често метастазират по кръвен път.

  

 
Костни злокачествени и доброкачествени тумори ангажиращи долната челюст

В лицево-челюстната област се наблюдават и тумори, изхождащи от слюнчените жлези. От  2/3 до 3/4 от тях се развиват в околоушните (паротидните) жлези и от 2/3 до 3/4  са доброкачествени. Най-често срещаният доброкачествен тумор на слюнчените жлези е плеоморфния аденом. Той обаче има потенциала да рецидивира (да се появява наново при не пълното му премахване), да се трансформира от доброкачествен в злокачествен (да малигнизира) и да метастазира. Следван е от тумора на Вартин (аденолимфом). Той често е мултицентричен (повече от един в една жлеза) и притежава характерната особеност да се развива последователно в две околоушни жлези. Тези им характеристики са причина за  цялостно премахване на засегнатата жлеза. Операцията е прецизна и много деликатна поради необходимостта да бъде запазен лицевия нерв, движещ мимическите мускули от съответната страна.

                           
        Плеоморфен аденом на лявата                       Малигнизирал плеоморфен аденом
                околоушна слюнчена жлеза                        на дясната околоушна слюнчена жлеза

Туморите на подчелюстните и малките слюнчени жлези са много по-редки, но почти два пъти по-често са злокачествени. Това налага радикално хирургично лечение.

Други специфични за лицево-челюстната област тумори са одонтогенните, които изхождат от съставните структури на зъбите. Те също са доброкачествени и злокачествени.

 
Амелобластом

Амелобластом (адамантином) – доброкачествен тумор, изхождащ от зародишните структури на зъбния емайл, склонен към рецидивиране, а понякога и към малигнизиране.

  
Малигнизирал амелобластом

Ранното откриване на туморите, гарантира значително по-успешно лечение. То е най-често хирургично, но също лъчево, химиотерапевтично или комбинирано.