Лицево-челюстна хирургия

Травматични заболявания

Травматични заболявания в лицево-челюстната област

Редица ситуации в нашия живот и бит могат да доведат до травми на лицевите меки тъкани, костните структури и зъбите.

Нараняванията на меките тъкани се проявят в широк диапазон – от охлузвания и кръвонасядания до загуба на отделни тъкани. Хирургичната обработка трябва да е прецизна поради високите естетични изисквания и наличието на жизнено важни структури в лицево-челюстната област (органи на зрението, слуха, обонянието, вкуса и др.). Особена трудност представляват случаите, при които не е потърсена навреме специализирана помощ. При тях могат да се наложат многоетапни пластични корекции за възстановяване естетиката и функцията на лицето.  

       
Кръвонасядане на клепачите                  Травма със загуба на тъкани
и под конюнктиват                                от долния клепач
                                                                  .

Счупванията на челюстните и лицеви кости (долна и горна челюст, слепоочни кости, носни кости, фронтална кост и др.) могат да доведат до сериозни деформации и дори животозастрашаващи усложнения. Те изискват своевременна, по възможност едномоментна и окончателна специализирана помощ.

      
Фрактура на нос                                    Фрактура на носни,горночелюстни,
                                                        орбитални и едмоидални кости

         
Фрактура на предната стена на 
фронталната кост    Фрактура на яблачната кост

           
Фрактура на горна челюст                          Фрактура на яблачните кости,
                                                              горната и долна челюст

 

        
Фрактура на ставния 
израстък на долна челюст   Двустранна фрактура на долна челюст
                                                              

 

Съвременните титанови плаки и винтове създадоха условия за едномоментно  наместване и фиксиране (остеосинтеза) на счупените лицеви и челюстни кости. Често се поставят (през устата) без да се остават видими белези. Обичайно не налагат обездвижване на челюстите. През периода на заздравяване не ограничават пациентите функционално и социално. В практиката навлезнаха и резорбируеми материали за остеосинтеза. Те не изискват повторна операция за отстраняването им и не ограничават растежа на лицевите и челюстни кости при деца.

      
Остеосинтеза на предната стена на фронталната кост с титанова мрежа и винтове. Остеосинтеза на яблачната кост с титанова плака и винтове -
случаи на доц. Джоров.

      
Множествени счупвания на лицевите и челюстни кости, остеосинтезирани с титанови плаки и винтове -
случаи на доц. Джоров.

 

                   
Счупвания от двете страни на долната челюст, остеосинтезирани с титанови плаки и винтове - случаи на доц. Джоров.