Лицево-челюстна хирургия

Реконструктивна лицево-челюстна хирургия

Реконструктивна, пластично-възстановителна и естетична лицево-челюстна хирургия

Реконструктивната лицево-челюстна хирургия възстановява деформирани или напълно изгубени тъкани и органи на лицето и шията вследствие на вродени заболявания, туморни процеси, травматични увреждания или хирургични интервенции.

Освен традиционните реконструкции (с тъкани по съседство на дефекта, пластика с различни фигури, свободно пренасяне на кожа и кост, тъкани на хранещо краче и др.) използваме и най-съвременните методи за микросъдов трансфер и трансплантация. Операциите включват набавяне на тъкани от пациента (кост, мускул, кожа и т.н) и пренасянето им в лицево-челюстната област. Тяхната жизнеспособност се гарантира от свързването под микроскоп на артерия и вена на трансплантата с подходяща артерия и вена в лицево-челюстната област.

  
Пациент със злокачествен тумор на дясната част на долната челюст, наложил резекцията й. Възстановена е 1 година по-късно, традиционно чрез собствена костна тъкан от хълбочния гребен - случай на доц. Джоров.

 

  
Пациент с тежка травматична деформация на дясната орбита, реконструирана с костни присадки от черепния свод – случай на доц. Джоров.

 

  

  
Дете с тумор на долната челюст. Лечението налага нейната резекция. Възстановена е едномоментно чрез микросъдова реконструкция с част от тазова кост. Първата успешна микросъдова долночелюстна реконструкция в България – случай на доц. Джоров.

 

Дистракционната остеогенеза е друг съвременен метод, които прилагаме за възстановяване на недостатъчност и дефекти на лицевия скелет. Върху запазените костни структури се прави срез, поставят се специални апарати (дистрактори) и чрез планирано и контролирано теглене, се формира нова, пълноценна кост. Процесът на удължаване се съпътства и от околните меки тъкани.

    
Пациент със злокачествен тумор на долната челюст наложил резекцията й. Челюстта е възстановена в последствие с помощта на дистракционна остеогенеза – случай на доц. Джоров.

 

  

     
Пациент с доброкачествен тумор, наложил резекция на долната челюст, при която веднага започва възстановяването й чрез дистракционна остеогенза – случай на доц. Джоров.

 

Някои дефекти на ушите, носа, очите и други зони на лицето не винаги могат да се възстановят успешно с биологични тъкани. В такива случаи се прилага лицево-челюстно протезиране (анапластология). При него се използват специални медицински силикони - меки, биологично поносими материали.

  
Възстановен нос с лицева протеза (епитеза) – случай на доц. Джоров, анапластолог г-н Борикин

 

  
Възстановено ухо с лицева протеза – случай на доц. Джоров, анапластолог г-н Борикин

 

Липсващият участък от лицето се склуптурират, по метода на Мадам Тисо. Задържането на протезата се постига чрез собствената й еластичност, с помощта на вътрекостни импланти или други специални приспособления.

Естетичната хирургия на лицето е интердисциплинарна. Осъществява се с участието на пластични хирурзи, лицево-челюстни хирурзи, УНГ-хирурзи, дерматолози, козметици и др.

Една от основните задачи на естетичната хирургия е да коригира процесите на стареене на лицето. То включва промени както в самата кожа, така и в подлежащите меки тъкани. Актуален метод за подобряване на състоянието им е мезотерапията, чрез нидлинг (под адекватно обезболяване, през малки разстояния, се набожда кожата).

За промяна в обема на лицевите тъкани и изглаждане на съществуващите бразди (бръчки) често се прилагат и вътрекожни или подкожни апликации на собствена мастна тъкан (липофилинг) или естествени субстанции (ботулинов токсин, хиалуронова киселина). Това са микроинвазивни методи за корекция на малки до средни по обем дефекти, асиметрии и диспропорции.

Тежките вродени или придобити лицеви деформации изискват първоначална реконструкция на скелетната основа на лицето. Тя ще подобри позицията и на меките му тъкани. В последствие за детайлизиране на резултата могат да се приложат и други  естетични корекции.

     

         
Лицева корекция преди и след лечението – случай на доц. Джоров

 

В процеса на стареене се задълбочават челните бразди, западат веждите, отпускат се клепачите, загубва се окръглената форма на бузите и се появяват хлътнали линии по шията. Операциите, за корекция на тези процеси, са блефаропластика (корекция на клепачите), повдигане на челото и веждите (фейс-лифт), септоринопластика (корекция на носа и носната преграда), отопластика (корекция на ушите), ментопластика (корекция на брадата) и др.

  
Корекция на брадата преди и след лечението – случай на доц. Джоров