Лицево-челюстна хирургия

Кисти

Кисти в лицево-челюстната област

Кистите са болестни кухини изпълнени с течно или кашаво съдържание. Те се развиват в челюстните кости и меките тъкани на лицето и шията. Нарастват бавно, безсимптомно и водят до асиметрия. Когато се инфектират могат да предизвикат възпалителни процеси (абсцес, флегмон, остеомиелит).

Кистите на челюстите най-често са от зъбен произход (грануломи, парадонтални заболявания, порочно развитие на зъбен зародиш). Могат да са в резултат на травма или се формират по времето на ембрионалното развитие на места, където се съединяват отделните израстъци на лицето.


Киста на горната челюст

      
Рентгенови снимки на кисти на челюстните кости

Кистите и фистулите (канали) на меките тъкани са вродени. Представляват остатъци от ембрионални структури, които нормално трябва да изчезнат до раждането, но в отделни случаи продължават да съществуват. Проявяват се в по-късна възраст с подутина (при кистите)  или отвори на кожата (при фистулите), от които изтича бистра течност или гноен секрет. На шията се разполагат по срединната част или по страничната й повърхност.


Киста в страничната част на шията

  
Кисти по срединната част на шията

Кистите на меките тъкани в областта на лицето се откриват най-често пред ушите, крилата на носа, очните цепнатини, веждите, пода на устната кухина и др.


Киста по опашката на веждата

Лечението на кистите в лицево-челюстна област е хирургично. Те трябва да бъдат отстранени напълно, защото в противен случай могат да рецидивират (да се появят наново).