Лицево-челюстна хирургия

Челюстно-лицеви деформации

Челюстно-лицеви деформации

Тежките скелетни челюстно-лицеви деформациисе представят с неподредени зъби, неправилни съотношения между челюстите с аномалии на захапката и лицеви дисхармонии. Водят до нарушена функция (хранене, говор, дишане) и естетика. Характеризират се като състояние, при което лицето е отчетливо различно от нормалното.

Представят се като преразвитие (горночелюстно преразвитие; симетрично и асиметрично  долночелюстно преразвитие - прогнатизъм), недостатъчност (долночелюстна или горночелюстна недостатъчност - микрогнатия), неправилни съотношения в двете челюсти (синдром на ,,дългото лице”; апертогнатия - нарушен контакт между зъбите на долната и горна челюст; синдром на ,,късото лице” и др.).

     
Пациент с преразвитие на долната челюст (мандибуларен прогнатизъм) – преди и след реконструкция на долната челюст - случай на доц. Джоров.

 

                 
Пациенти с недостатъчност в развитието на долната челюсти брадата (мандибуларна микрогнатия с микрогения) преди и след реконструкции на долната челюст и брадата - случаи на доц. Джоров.

 

Лечението на челюстно-лицевите деформации е обект на ортогнатичната лицево-челюстна хирургия. Предварително чрез ортодонтско лечение трябва да се координира размера на долната и горна зъбна дъга, за да ги подготви за функционална и стабилна захапка след операцията. Съвременните хирургични методи и средства за фиксация, съкращават времето за обездвижване на челюстите. Разрезите и достъпите през устата  не оставят никакви видими белези. Постига се оптимално възстановяване на функцията и хармонията на лицето.


Пациент с асиметрично преразвитие на долната челюст (асиметричен мандибуларен прогнатизъм) – преди и след реконструкция на долната челюсти нивелиране на брадата- случай на доц. Джоров

 

       
Пациент с недостатъчност в развитието на горната челюст (сагитална максиларна недостатъчност) – преди и след реконструкция на горната челюст - случай на доц. Джоров

 

              
Пациенти с недостатъчност в развитието на горната челюст и преразвитие на долната – преди и след едновременна реконструкции на горната, долната челюст и брадата - случаи на доц. Джоров