Лъчетерапия и радиохирургия

Практически курсове

Трети регионален конгрес на Националните дружества на лъчетерапевтичните лаборанти на страните от Югоизточна Европа

Третият регионален конгрес на SEETRO (South-East Europe Technology in Radiation Oncology) - сдружение на дружествата на лъчетерапевтичните лаборанти от Югоизточна Европа, ще се проведе в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда между 22 и 24 септември 2017 г. Директор на научната среща е Ивет Паянова, старши лъчетерапевтичен лаборант в отделението по Лъчелечение и радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Симпозиумът ще предложи богата програма от презентации и уъркшопове, които ще засегнат темите за работата на лъчетерапевтичните лаборанти и иновациите в лъчелечението и радиохирургията: образни методи и протоколи в лъчелечението, имобилизация, верификация на лъчелчението, контуриране на органите в риск, радиохирургия, лечение с кибер и гама нож, брахитерапия, нови методики като IMRT, IGRT, RapidArc и др., както и отговорности и задължения на лъчетерапевтичните лаборанти, дозиметрия и лъчезащита, комуникация с пациентите, сестринство. Лектори ще бъдат специалисти от множество европейски страни, включително председателя на Комитета на лъчетерапевтичните лаборанти към Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO RTT Committee) Мишел Лийч, която е почетен гост на конгреса.

Ще бъдат представени и презентации на водещите компании - производители на лъчетерапевтична апаратура Vaian и Elekta, и на компаниите за имобилизационни приспособления Orfit и Qfix.

Инициативата за създаването на SEETRO възниква като резултат от програмата на ESTRO и IAEA „The Best Practice in Radiation Oncology – Train the RTT Trainers“. Държавите от Югоизточна Европа, взели участие в тази програма, се ангажират да проведат серия от обучителни курсове за лъчетерапевтични лаборанти в собствените си държави. В резултат на колаборацията между представителите на отделните държави се създава сдружение на Лъчетерапевтичните лаборанти от Югоизточна Европа. Основна цел на SEETRO е да подобри сътрудничеството между колегите от източноевропейските държави, да спомогне за обмяната на опит и споделяне знания и умения за прилагане на новите методи на Лъчелечение. Първите два конгреса бяха организирани в Белград (2013) и Загреб (2015).

ПРОРГРАМА НА СЪБИТИЕТО


 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ

НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ЛАБОРАНТИ

 ИМОБИЛИЗАЦИЯ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

20 - 21 МАРТ, 2015 г.

ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ

Желаещите да участват в симпозиуима, могат да заявят своето участие до 07.03.2015 г. чрез изпращане на попълнена Регистрационна бланка на имейл адреса на асоциацията bsrtt@mail.bg, и превеждане на регистрационна такса по сметката на Асоциацията. Информация за таксата и начин на плащане можете да разгледате тук.

Допълнителна информация може да получите, като изпратите имейл на официалния адрес на Асоциацията - bsrtt@mail.bg

Курсът ще бъде акредитиран от БАПЗГ. Официални езици са български и английски. Ще бъде осигурен превод на български език.

 ПРОГРАМА

Петък  20.03.2015 г.

9.00 - 10.00     Регистрация

Регистрацията на участниците се извършва в Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница. Теоретичните презентации се провеждат в Конферентната Зала на 9-ти етаж на Токуда Болница. Практическата част  ще се проведе в Отделението по Лъчелечение на Токуда Болница на етаж В1.

Кафе-паузите се проведат във фоайето на Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница. Обядите ще се проведат в Ресторанта на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Официалната вечеря ще се състои в Ресторанта на хотел Форум, на бул. Цар Борис ІІІ № 41 от 19,30 ч.

 

10.00 - 10.20  Откриване  на  Симпозиума
Ивет Паянова, Д-р Румен Лазаров, Проф. Татяна Хаджиева

10.20 -15.00
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ I

Модератори: Д-р Камен Недев, Д-р Деница Авгеринова

10.20–10.40  Позициониране на пациентите: Основни положения, общи принципи и възможни проблеми
Ги Вандевелд ESTRO                                                                                                                                    

10.40–11.00   Грешки при позиционирането  
Д-р Иглика Михайлова, Добромира Дечкова, ЛТЛ, СБАЛО София

11.00–11.20  Грешки и статистическо отклонение при изчисление на грешките при позиционирането
Николай Муткуров, Медицински физик, КОЦ Бургас

11.20  – 11.40  Програми за ежедневен контрол за точност и презицност при позиционирането 
Йован Стефанович, ЛТЛ, Белград, Сърбия                                                                                                                                                                                                                                  11.40–12.00   Имобилизация при лъчелечениена глава и шия     
Антония Антонова, ЛТЛ, Токуда Болница София                                                                                                    

12.00–13.00Обяд

13.00–13.20   Методи и устройства за компенсиранена дихателните движения в лъчелечението 
доц. Елица Енчева МБАЛ  Св. Марина  Варна                     

13.20–13.40   Спирометричните имобилизация при лъчелечение на тумори в областта набелия дроб, гърдата и черния дроб
Робин Гарсия, PhD, Мед. физик Св. Екатерина, Авинйон,Франция  QFIX – DTL                           

13.40–14.00  Имобилизация при лъчелечение на малък таз
Д-р Никола Билдирев, КОЦ Русе                                                                           

14.00–14.20  Позициониране и имобилизация на пациентите при големополеви техники на облъчване
УМБАЛ Царица Йоанна, София

14.20–14.40  Иновативни термопластични маски за прецизно обездвижване на пациента
Емили Сайперс, ORFIT                

14.40–15.00  Решенията на ELEKTA за позициониране и имобилизация на пациентите
Селма Сетин, ELEKTA                                 

15.00–15.30  Кафе пауза

15.30–17.00
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ IОтделение  по Лъчелечение, етаж В1

Кабинет на КТ – Симулатор –  ORFIT   

Кабинет Линеен ускорител – ELEKTA

19.30  Официална  вечеря

 

Събота 21.03.2015 г.

9.00 - 13.00
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ II

Модератори: Д-р Румен Лазаров, Добромира Дечкова


9.00–9.10Радиохирургия на глава и шия. Въведение
Д-р Румен Лазаров, Токуда Болница София                                                                                   

9.10–9.30  Стереотактична радиохирургия на глава - ролята на лъчетератевтичните лаборанти
Александър Костовски, ЛТЛ, Баня Лука, Босна и Херцеговина

9.30–9.50    Позициониране и имобилизация на пациентите при радиохирургия на глава
Илия Чурич, ЛТЛ, Белград, Сърбия    

9.50–10.10 Имобилизация при IGRT на глава и шия
Никола Апостоловски, ЛТЛ, Скопие, Македония 

10.10–10.40  Кафе пауза

10.40–11.00 Системи за имобилизация на пациентите в лъчелечението
Халък Орхан, Медицински физик, Медикана, Анкара, Турция, RADON                                                                     

11.00–11.20   Позициониране и планиране на пациент с карцином на белия дроб 
Д-р Стоянка Георгиева, Токуда Болница София 

11.20–11.40   Преглед на позиционирането на ациентите - опитът на Турция
Мухарем Инар, ЛТЛ, Бурса, Турция

11.40–12.00   Използване на SC PACS в лъчетерапията
Валентин Тафраджийски, СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ

12.00–12.20   Ролята на 3D образите при позициониране на пациентите
Сюзан Райд, BUL MED - ACCURAY

12.20–12.40  Модерни имобилизационни системи за прецизно позициониране при лъчелечение
Константин Иванов, UNGER MEDIZINTECHNIK

12.40–13.00  Умни начини за позициониране на пациента в ерата на съвместимостта
Габор Павликович, ЛТЛ, MQS Hungary - KLARITY

13.00–14.00 Обяд 

14.00–15.30
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ II – Отделение  по Лъчелечение, етаж В1

Кабинет на КТ – Симулатор –  KLARITY   

Кабинет Линеен ускорител – UNGER MEDIZINTECHNIK

15.30–15.45   Оценка на Симпозиума

15.45–16.00   Закриване и връчване на сертификатите
Ги Вандевелд, ESTRO

Програмата в .pdf можете да разгледате и изтеглите от тук.

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО

 

ПРОГРАМА

 

 

 

 

Петък  30.08.2013 г.

 

9.00 - 10.00   Регистрация

Регистрацията на участниците се извършва в Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Теоретичните презентации се провеждат в Конферентната Зала на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Практическата част първия ден ще се проведе в Отделението по Лъчелечение на Токуда Болница.

Практическата част втория ден ще се проведе в Отделението по Лъчелечение на

УМБАЛ  „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Кафе-паузите се проведат във фоайето на Конгресния център на 9-ти етаж на Токуда Болница.

Обядите ще се проведат в Ресторанта на 9-ти етаж на Токуда Болница.

 

10.00 - 10.30  Откриване  на курса

Българска Асоциация на                                                      

Лъчетерапевтичните лаборанти - Ивет Паянова

10.30 – 11.00 Ролята и отговорностите  на лъчетерапевтичните лаборанти в съвременното лъчелечение

ESTRO Core Curriculum for RTTs (Radiation TherapisTs) - Mary Coffey

11.00 – 11.20   Какво е верификация. Определения, цели, задачи и принципи на верификацията - Ивет Паянова                   

11.20 – 11.40   Верификационен  процес и работен  алгоритъм - Надя Джанкова                                               

11.40 - 12.00   Получаване, честота и обработка на образите - Люпчо Илиeв

12.00 – 13.00 Обяд   

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

 

13.00 - 13.20   Традиционни и нови методики за верификация - Вяра Иванова

13.20 - 13.40   Оборудване за верификация - Мария Петрова

13.40 – 14.00  Критични органи и анатомични структури –  дозни ограничения. Странични реакции и

 трайни увреждания след лъчелечение - Д-р Никола Билдирев 

14.00 - 14.30  Фирмена презентация ELEKTA - Irina Fotina          

14.30 – 15.00 Кафе пауза

15.00 - 16.30   ПРАКТИЧЕСКА  ЧАСТ  I  ЧАСТ - Отделение по лъчелечение Токуда Болница                                     

 

 

Събота 31.08.2013г.

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

 9.00   - 9.20  Грешки. Допустими отстъпи - Michelle Leech

9.20   - 9.40  Най-чести корекции на положението на пациента и обема  по време на облъчване - Д-р Румен Лазаров

9.40   - 10.00 Верификацията на обемите на CTV-PTV - Здравка Спасова

10.00 - 10.30  Кафе пауза

10.30 – 10.50 Протоколи за верификация по анатомични

региони –  глава, шия - Антония Антонова

10.50 – 11.10   Протоколи за верификация по анатомични             

региони –  гръден кош, гърда - Петко Ценов

11.10 – 11.30   Протоколи за верификация по анатомични

региони –  корем, малък таз - Елка Стоянова

11.30 – 12.00 Фирмена презентацияVARIAN - Peter Vereecke

12.00 – 13.00  Обяд

13.00  - 13.30 Трансфер с автобус до УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

13.30  - 15.00 ПРАКТИЧЕСКА  ЧАСТ   II ЧАСТ - Отделение по Лъчелечение на                  

УМБАЛ  Царица Йоанна – ИСУЛ

15.00 - 15.15   Оценка на курса

15.15- 15.30    Закриване на курса и връчване на сертификатите                                                                                     

 

Информация за

регистрационната такса

 30 лева

 • Лекционен курс
 • Практическо обучение
 • Две кафе-паузи
 • Два обяда
 • Материали от учебната програма
 • Сертификат за участие

Плащане на регистрационната такса и хотелско настаняване

Банкова сметка:

 • До: МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ АД
 • IBAN: BG20CREX92601010509400
 • BIC: CREXBGSF
 • ТОКУДА БАНК АД

Основание

Участие в курс “Верификация на лъчелечението”

 Срок за заплащане на Таксата участие:

 •  до  09.08.2013 г.

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН

 Курс  на тема:

 “Верификация на лъчелечението

 Курс: “Верификация на Лъчелечението”

30 (петък) и 31 (събота) Август 2013 г

Токуда Болница София и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ЛАТИНИЦА

 

ЕГН

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

УИН

 

ГРАД

 

МЕСТОРАБОТА

 

№ НА ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

ЗА ВНЕСЕНА ТАКСА

 

e-mail 

ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

 

 

 

Върнете попълнения Регистрационенталон на e-mail:ivetpaianova@hotmail.com  от електронния Ви адрес за обратна връзка!