Лъчетерапия и радиохирургия

Научна и консултативна дейност

Въвеждат  нови методики за лъчелечение в рутинната практика на  Отделение Лъчелечение.

Отделението участва в научните разработки на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и в международни проекти.

Провеждат се пълен курс лекции и упражнения по Лъчелечение за студенти от специалността Рентгенов лаборант на Висш Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” при Висш Медицински Институт гр. София.

Оказва  се  методична и консултативна помощ на лъчетерапевтичните центрове в страната.

Участие в онкологични и хематологични комитети за лечение на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.