Лъчетерапия и радиохирургия

Модерна апаратура

Линеен ускорител Halcyon 

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполага с ново поколение рингов ускорител “Halcyon” на производителя “VARIAN, който е лидер на пазара на линейните ускорители ползвани за медицински цели в света. На този линеен ускорител могат да се облъчват всички с пациенти с онкологични заболявания показани за лъчелечение. През м. юли 2021 Varian инсталираха ускорител №300, позициониран в Германия, който е именно Halcyon. Самата компания Varian бе закупена от “SIEMENS” наскоро, което е още една гаранция за качество на предлаганата здравна услуга.

Цялата тази апаратура в ръцете на изключително квалифициран екип от лекари, медицински физици и рентгенови лаборанти е предпоставка за постигане на оптимални резултати в посока лечение и палиативни грижи за пациента.