Лъчетерапия и радиохирургия

Лъчелечение при рак на хранопровода

Ракът на хранопровода е едни от най-агресивните и злокачествени видове рак. Честотата нараства през последните години както в България, така и в Европа.

Основните симптоми при рак на хранопровода са затруднено преглъщане, болки при преглъщане и при хранене като цяло.

Диагностиката често се забавя, но при наличие на тези симптоми задължително трябва да потърси лекарска помощ, като колегите ще проведат фибро-гастроскопия, по време на която се взема биопсия от намереното новообразувание.

След хистологична верификация на наличието на злокачествено новообразувание се започва комплексно лечение, включващо оперативно лечение в най-ранните стадии.

Мястото на лъчетерапията при рак на хранопровода е предоперативно. При локално авансиралите стадии, пациентите би трябвало да се насочват за предоперативна съчетана лъче- и химиотерапия, с цел намаляване на размера на тумора и елиминиране на субклинични метастази, като всичко това води до по-добра обща преживяемост след проведената предоперативна лъчетерапия и последващо оперативно лечение.

Следоперативното облъчване на рак на хранопровода е показано при пациенти с положителни резекционни линии и ангажирани регионални лимфни възли.

Поставянето на стент в хранопровода, което не е терапевтична процедура, е изцяло палиативно и осигурява проходимост на хранопровода и възможност за хранене на пациента. Това не е противопоказание за лъчетерапия и тези пациенти би следвало да се облъчват както всички останали пациенти, спрямо клиничната индикация.

Рака на хранопровода би следвало да се лекува в центрове, които имат съответния опит в тази насока, тъй като е свърза с възможна поява на тежко странични реакции, свързани с анатомичната локализация на тумора. При нас, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, преди започване на лечението всеки пациент бива обсъден от мултидисциплинарен екип от специалисти – Гастроентеролог, Медицински Онколог, Лъчетерапевт, Специалист Нуклеарна Медицина и т.н., като целта ни е да се вземе най-доброто решение и да се бъде изпран оптималния за пациента терапевтичен подход.

За повече информация и записване на час за консултация:

02/403 4037