Лъчетерапия и радиохирургия

Лъчелечение при рак на гърдата

В съвременната практика онкологичните заболявания се лекуват от мултидисциплинарни екипи, обединяващи експертизата на лекари с различни специалности. Ракът на млечната жлеза е ярък пример в това отношеие, тъй като при лечението на различните му форми място намират почти всички методи от инструментариума на съвременната онкология – хирургия, лъчелечение, медикаментозна терапия (в това число хормонална и таргетна).

Хирургията продължава да е водещ метод за лечение на рака на гърдата, но все по-често се избира органосъхраняваща операция, при която гърдата се запазва. При тези пациентки се извършва постоперативно лъчелечение, което дава същите клинични резултати като радикалното премахване на гърдата, но има несравними функционални, психологически и козметични преимущества.

Съвременните технологии в лъчелечението дават възможост следоперативното облъчване на гърда да се проведе без никакви странични ефекти, освен кожна реакция, която при жени с по-малки гърди се изразява в леко зачервяване, а при дами с по-голям бюст може да се стигне до обелване на кожата като при слънчево изгаряне.

В отделението по Лъчетерапия и радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда работи единственият в страната и един от първите в Европа линеен ускорител от последно поколение Halcyon на водещия в света производител Varian. Благодарение на специализирания си профил, апаратът предлага най-бързото възможно облъчване на пациент с рак на млечната жлеза, при което един цикъл (събличане на пациента, позициониране и облъчване), отнема до 10 минути. Halcyon предлага на пациентите и най-висока прецизност, тъй като позиционирането не се извършва под зрителен контрол с маркировка върху кожата, а се извършва ежедневно под лъчев контрол, който е калкулиран в стандартната доза на облъчването.

Оптималният период за започване на облъчването след операцията е между 20-тия и 40-ия ден. Трябва да се има предвид, че при пациентки, при които има възпалителни проблеми, кръвоизливи, задържане на серозна течност в мястото на отстранените лимфни възли, тези проблеми трябва да се излекуват преди започване на лъчелечението.

Курсът на лечение е 25 работни дни. За удобство на пациентки, които живеят далеч и нямат възможност да се придвижват до болницата и обратно всеки ден, отделението по Лъчетерапия и радиохирургия предлага настаняване в стационар. То обаче не е медицински обосновано и при жени, чиято професия го позволява, облъчването може дори да се съчетае със служебните им ангажименти, което има позитивен психологически ефект.