Лъчетерапия и радиохирургия

Лечебна дейност

Лъчелечението е основен метод на лечение на онкологичните заболявания. Освен самостоятелно се прилага и в комбинация с оперативно и лекарствено лечение, като предоперативно и/или следоперативно лъчелечение и лъчехимиотерапия.

Отделението по Лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда е сред звената, които поддържат висок технологичен профил и най-съвременни протоколи за работа. Начлник на отделението е д-р Калоян Йорданов.

Приемат се пациенти след консултация със специалист лъчетерапевт/радиационен онколог и лечението се финансира от НЗОК. За пациенти от страната болницата може да преложи стационар.

За улеснение на пациентите е необходимо предварително записване на телефон: 02/403 4037