Лаборатория по трансфузионна хематология

Имунохематологични изследвания

Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:

  • определяне на кръвната група от системата АВО и Rhesus;
  • определяне на други еритроцитни антигени;
  • скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;
  • определяне титър на антиеритроцитни антитела;
  • подбор на кръв и кръвни съставни за всеки конкретен пациент.