Aa
Лаборатория по трансфузионна хематология

Имунохематологични изследвания

Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:

- определяне на кръвната група от системата АВО и hesus;
- определяне на други еритроцитни антигени;
- скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;
- определяне титър на антиеритроцитни антитела;
- подбор на кръв и кръвни съставни за всеки конкретен пациент.

Списък на всички изследвания и техните цени