Микробиология

Профилактика на рак на шийката на матката

Инфекцията с HPV (човешки папиломен вирус) е причина за почти всички случаи на рак на маточната шийка.

Професор Харалд Цур Хаузен(HaraldzurHausen 1936)  открива ролята на папилома вируса за рака на маточната шийка, за което през 2008г. получава Нобелова награда за физиология и медицина.

При младите жени повечето HPV инфекции са временни и поради самоочистване имат малка значимост. 70% от инфекциите преминават спонтанно за 1 година и 90% - за 2 години.

В 5% до 10% от инфектираните жени, инфекцията с високорискови типове HPV става хронична. Това създава риск от развитие на предракови лезии на маточната шийка, които могат да прогресират до инвазивен рак маточната шийка.

Човешки папиломен вирус

Българското акушеро-гинекологично дружество и Българската асоциация по онкогинекология изработват Консенсус с препоръки за вирусологично изследване, съпътстващо цитонамазката като най-адекватен скрининг за откриване ранните стадии на заболяването. Специалистите гинеколози дават предимство на Digene Hybrid Capture 2 технологията като най-специфичен, единствено одобрен от FDA и CE маркиран тест. Те определят и следните групи пациентки, при които е наложително да се проведе теста: 

  1. Пациентки с неясни или съмнителни цитонамазки – „златен стандарт в съвременната гинекология”
  2. Всички жени, които желаят да се ваксинират срещу HPV след започване на полов живот
  3. Периодични контролни изследвания за наличие или липса на високорискови типове HPV при всички пациентки, третирани за CIN 1-2
  4. Успоредно провеждане на цитологичен и вирусологичен скрининг при всяка жена над 30 години, която има възможност да направи това изследване

Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда разполага със съвременния диагностичен метод Digene Hybrid Capture 2 High-Risk HPV DNA Test на QIAGEN за доказване на високорискови HPV, утвърдена в световен мащаб технология която:

  • Определя 13 високорискови типа HPV
  • Има висока клинична чувствителност
  • Дава стандартизирани и обективни резултати 
  • Използва проби с цял геном
  • Единствен профилактичен тест одобрен от FDA  и CE маркиран  

В “Превантивна медицина” на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда съществуват три специализирани пакета за профилактика на рака на маточната шийка с различно ниво на комплексност и с преференциални цени. За контакти и записване ползвайте тел.:
02/403 4358 
(регистратура “Превантивна медицина”)