Кардиология

Ритъмни и проводни нарушения на сърцето

Лечение на ритъмни нарушения на сърцето

1. Инвазивна диагностика при ритъмни и проводни нарушения чрез електрофизиологично изследване

2. Инвазивно лечение при сърдечни аритмии

  • Катетърна аблация на предсърдно трептене, пристъпни теснокомплексни тахикардии и камерни тахикардии
  • Катетърна аблация при предсърдно мъждене  
 
Лечение на проводни нарушения на сърцето

1. Имплантиране на електрокардиостимулатори (пейсмейкъри), кардиовертер - дефибрилатори и системи за ресинхронизираща терапия

    • Имлантиране на постоянни електрокардиостимулатори (пейсмейкъри)
    • Двукамерна кардиостимулация за сърдечна ресинхронизираща терапия при пациенти със сърдечна недостатъчност
    • Поставяне на имлантируеми кардиовертер-дефибрилатори при пациенти с животозастрашаващи камерни аритмии
Какво представлява КАТЕТЪРНАТА АБЛАЦИЯ?

Катетърната аблация е често използван електрофизиологичен метод за лечение на различни видове аритмии. При пациенти с пристъпно сърцебиене успешното му приложение е близо до 100%. Това е единственият метод, който позволява на такива пациенти да се излекуват дефинитивно, без да се налага прием на антиаритмични медикаменти.

Методът има широко приложение при пациенти с чести пристъпи на предсърдно мъждене , като гарантира намаляването на броя и продължителността им, а в 80% от случаите води до пълното им изчезване.

Катетърната аблация е ефективен метод и се използва често при редица други аритмии като:

 - Предсърдно трептене (над 90% ефективност)

 - Камерни екстрасистоли при здрави сърца

 - Камерни тахикардии

 - WPW синдром: Класически пример за използване на катетърна аблация. При това състояние е налице вродена допълнителна връзка в сърцето, при която електрическите импулси се провеждат аномално и в много случаи пациентите имат пристъпно сърцебиене. Ефективността при това заболяване е над 90%

По ефективност катетърната аблация превъзхожда многократно медикаментозното лечение, което освен всичко е съпроводено с дългосрочен прием и сериозни странични ефекти.

Как се извършва процедурата?

Катетърната аблация и електрофизиологичните изследвания са инвазивни методи за диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения на сърцето. Извършват се под местна упойка. Три или четири катетъра се въвеждат през бедрените вени в зоната на ингвиналната гънка и се позиционират в десните сърдечни кухини. Те представляват многополюсни електроди, които записват електрически сигнали от вътрешната повърхност на сърцето. Катетрите позволяват електрическа стимулация на сърцето с външен електрически стимулатор. На базата на записаните сигнали от електродите може да се постави точна диагноза на ритъмното или проводното нарушение. При обикновена електрокардиограма това не може да бъде направено точно, поради ниската и пространствена и разделителна способност.

След поставяне на точната диагноза и при наличие на показания в рамките на същата процедура, се осъществява и самото лечение. То се изразява в намирането на точното място в сърцето, което е отговорно за възникването и поддържането на аритмията. Следва пропускане на електрически ток със специална характеристика през катетър, позициониран в съответната зона. Електрическият ток води до нагряване на тъканта под катетъра на площ около 2-4 кв. мм до около 70° C. Чрез това нагряване тъканта губи електрическите си свойства и не може да участва повече в зараждането и поддържането на съответното ритъмно нарушение.

Какви са предимствата на електрофизиологичните методи?

Всички електрофизиологични процедури се отличават с ниска честота на усложненията. Рискът от усложнения при катетърни аблации например не надвишава 1%. Тези усложнения обикновено са много леки и рядко се налага допълнителен престой в болницата или други интервенции.

Процедурата не е свързана с болка и се извършва след поставяне на местна упойка на мястото, където се намира съда, през който се осъществява достъп. Вътрешната повърхност на съдовете и сърцето не притежава нервни окончания. В много редки случаи се наблюдава бързо отминаващо усещане за затопляне в гърдите на пациента по време на самото нагряване на тъканта, което протича за не повече от минута при всяка отделна апликация.

При съмнения или при установени ритъмно-проводни нарушения можете да се консултирате в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда след записване на тел: 02/403 4912

Процедурата изисква само двудневен болничен престой, по време на който се извършват и рутинни лабораторни изследвания, както и ехокардиография.