Кардиология

Преглед при кардиолог

Диагностично-консултативният център към Клиниката по кардиология разполага с  консултативни кабинети, функционален сектор и сектор по електрокардиостимулация. Прегледите са организирани на базата на навременна колаборация с всички останали диагностични структури на УМБАЛ Токуда с цел постигане на бърза и точна оценка на здравословното състояние на пациента.

Във функционалния сектор се извършват редица важни и високоспециализирани изследвания, като:

  • Работна ЕКГ проба – на велоергометър или бягаща пътечка
  • Холтер ЕКГ мониториране
  • 24 часово мониториране на артериално налягане
  • Ехокардиография, включително трансезофагеална.
  • Добутамин стрес ехокардиография

Кабинетите разполагат с ехографски апарати от последно поколение (Phillips Affiniti).

Преглед при кардиолог се извършва по няколко начина:

  • С направление №3 от личен лекар.
  • По линия на допълнително здравно осигуряване.
  • Чрез платен прием.

Желателно е предварително да си запишете час на тел.: 02/403 4912 или 02/403 4000.