Хирургия на гърда

Съхраняваща операция на гърдата

ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА ГЪРДАТА – СЪХРАНЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ

РАК НА ГЪРДАТА – ОПЕРАЦИЯ, СЪВРЕМЕННИ ХИРУРГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Въпреки онкологичното си заболяване повечето жени се страхуват да загубят гърдата си. Страхът, въпреки че е премълчаван, е също толкова силен, колкото и стресът при поставяне на диагнозата. Поради това лекарите правят усилия да премахнат само туморното образувание, като запазят гърдата. При около 2 от 3 жени това е възможно.

В случаите когато въпреки всичко се налага отстраняване на цялата гърда (мастектомия) е необходимо да се обсъдят възможностите за реконструкция на гърдата, с което може да се постигнат много сполучливи от естетична гледна точка резултати. Когато настъпи моментът да се избира метода за операцията, най-добре е всяка жена да обсъди подробно възможните варианти с лекуващия лекар.

ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ (ЗАПАЗВАЩА ГЪРДАТА ОПЕРАЦИЯ)

При органосъхраняващата операция се изрязва изцяло туморът (резицира се), заедно с по 1 до 2 см от здравата тъкан около него. Този ръб около тумора служи като сигурна граница между здравата и засегнатата тъкан. Съществен критерий при органосъхраняващата хирургия е съотношението обема на гърдата към големината на тумора.

От козметична гледна точка органосъхраняващата операция е идеално решение: след това остава само един малък едва забележим белег. Научно потвърдено е, че шансовете за оздравяване са еднакво добри с тези след мастектомия.

ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ (ХИМИОТЕРАПИЯ) ПРЕДИ ОПЕРАЦИЯТА

Нов метод за третиране на рака на гърдата е химиотерапията преди операцията, независимо дали само с цитостатици или комбинирано с хормонална терапия.

Приложена преди операцията, химиотерапията често води до намаляване размерите на тумора, което от своя страна позволява да бъде запазена гърдата.

МОДИФИЦИРАНА РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ

Обикновено сега се отстранява само млечната жлеза влючително съединителната и мастна тъкан, както и лимфните възли в аксилата (подмишничната ямка). Оперативните разрези се правят така, че следоперативният белег да бъде напречен на гръдната стена и да се скрива в сутиена. Така описаната модифицирана радикална мастектомия е съвременната стандартна операция, когато предпоставките за органосъхраняваща операция не са налице.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ В ПОДМИШНИЧНАТА ЯМКА

Аксиларните лимфни възли са първото място, в което постъпват и се разпространяват туморните клетки, като тези възли предпазват преди всичко организма от „нашественици”. Тази защитна функция е ограничена, тъй като е възможно туморните клетки да разрушат лимфните възли и така да попаднат в други части на тялото където да образуват метастази.

Чрез отстраняване на  лимфните възли, което се нарича още в научния език „лимфна дисекция”, може да се установи дали лимфните възли са без наличие на туморни клетки или се откриват вече такива. Този лимфен статус е от съществено значение за определяне на прогнозата и повлиява съществено по-нататъшното лечение.

Най-новият метод е отстраняване само на първият лимфен възел в аксилата по пътя на дренирането (оттичането) на лимфата от млечната жлеза. Този сентинелен лимфен възел или наричан още „стражеви” се маркира с багрило и/или с радиоизотопно вещество, отстранява се и се изследва хистологично

ОПЛАКВАНИЯ СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА

Оперативната рана след операция на рак на гърдата и отстраняването на лимфните възли предизвикват незначителни оплаквания. Чрез последваща гимнастика от деня след операцията е възможно от два до три дни по-късно ръката да се протяга над главата. В началото може да се усеща опъване.