Хирургия на гърда

Настаняване в отделение

КАК СТАВА НАСТАНЯВАНЕТО В ОТДЕЛЕНИЕТО?

На Централна регистратура още на входа на Болница Токуда ще отбележат в Информационната система, че сте пристигнали в болницата.

Регистраторите ще направят справка за здравно-осигурителния Ви статус.

След това ще се качите във Второ хирургично отделение на 8-ми етаж, където дежурната сестра ще получи от Вас придружаващата медицинската си документация.

Обичайно необходимите документи включват: документи, свързани с настоящите оплаквания, както и такава за придружаващите заболявания (епикризи и амбулаторни листове от предишни пролежавания в болница и прегледи), направление за хоспитализация, рецептурна книжка.

Медицинска сестра ще Ви настани в стаята на легло и ще Ви запознае с Правилника за вътрешен ред на отделението и болницата.

Лекуващият лекар ще Ви запознае с плана на подготовка, провеждане и възстановяване след хирургичната интервенция, в това число и с изследванията, които ще Ви бъдат назначени.

Ще Ви бъде представена декларация за информирано съгласие, където писмено да заявите съгласие или несъгласие с така предложения план на лечение. Вашето мнение ще бъде решаващо за обема на нашата дейност.