Хирургия на гърда

Лечение на рак на млечната жлеза

РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Макар и да представлява само около 20 % от всички заболявания на гърдата, на него ще обърнем по-специално внимание с желанието да Ви помогнем да обогатите познанията си и да Ви бъдем полезни за по-своевременно решаване на въпроса „Имам ли рак”, който е логично да Ви притеснява при проява на промени в млечните жлези.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Ракът на млечната жлеза е най-честото злокачествено заболяване сред жените в Европа. В България заболяват средно около 3500 жени годишно.

УСТРОЙСТВО НА ЖЕНСКАТА ГЪРДА

Женската гърда се състои от млечна жлеза, съединителна и мастна тъкан, кръгло поле от интензивно пигментирана кожа (ареола) и гръдно зърно (мамила, папила). 

ЛИМФНА СИСТЕМА

От жлезните делчета излизат лимфни съдове, които се събират в повърхностна и дълбока лимфна мрежа. Главният отводящ път на лимфата от гърдата води до лимфни възли в подмишничната ямка. Лимфните възли служат като филтърна станция и улавят туморните клетки, донесени с лимфата, течаща в лимфните съдове. 

КАК ВЪЗНИКВА РАКЪТ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА?

ПРИЧИНИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ НЕИЗВЕСТНИ

Въпреки усилията на изследователите, причините водещи до рак на млечната жлеза все още не са изяснени. 

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Към рисковите фактори се причисляват начинът и условията на живот и околната среда. Освен това има жени, които са предразположени към рак на млечната жлеза.

Към тези рискови групи принадлежат жени с рано започнала менструация (под 12 годишна възраст) и късно настъпил климактериум (след 50 годишна възраст) т.нар. късна менопауза.

Техният организъм произвежда за по-дълъг период женския полов хормон - естроген, който има отношение към възникването на рака на млечната жлеза. Жени с наднормено тегло (над 25% от нормата), както и жени в чиито родове от първа линия (майка, сестра, баба) има случаи на рак на млечната жлеза, също носят повишен риск. 

 Рискът от заболяване на рак на млечната жлеза се повишава при жени:

 • които са имали предишен рак на млечната жлеза;
 • претърпели предходна биопсия за фиброкистична болест на      гърдата и най-вече случаите с атипична хиперплазия;
 • чиито баба, майка или сестра имат или са имали рак на млечната жлеза;

Рискът леко се покачва при жени, които:

 • са с ранна менструация;
 • късно са навлезли в климактериума;
 • са с явно наднормено тегло;
 • никога не са раждали или първото им раждане е над 30 годишна възраст

ПРОЯВИ НА БОЛЕСТТА И ОТКРИВАНЕ НА РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Повечето бучки в гърдата (почти 80%) са доброкачествени и затова терапевтично не представляват сериозен проблем. Често се касае за: 

 • киста (мехурче, изпълнено с течност);
 • фиброаденом (доброкачествен тумор от жлезиста и съединителна тъкан);
 • мастопатично уплътнение (кистични промени и разрастване на клетки от съединителна тъкан).

Следователно няма причина заради една бучка в гърдата да се стигне до отчаяние, но също така тя не може и да се пренебрегне.

КОЯ КЛИНИКА ДА ИЗБЕРЕМ?

Ако трябва да се отстрани бучката от гърдата, то Вие трябва да постъпите в болница. Тази стъпка не бива да се отлага, защото с чакането психическото напрежение расте. И не само това: туморът също расте.

Хирургичното лечение не е  еднакво навсякъде.

ВАЖНО! Често премахването на гърдата не е необходимо, тъй като част от пациентките днес биха могли да бъдат оперирани чрез запазваща гърдата операция.

Не би трябвало да се страхувате да се консултирате с лекари от различни клиники.

За всяка жена е препоръчително да получи следната информация, преди да избере дадена клиника:

 • Колко квалифицирана е клиниката в областта на диагностиката и операциите на заболяванията на млечната жлеза?
 • Дали хирургът обръща внимание на естетичната и козметичната страна на операцията?
 • Дали хирургът е привърженик на запазваща гърдата операция и я прилага при подходящи пациенти?
 • Дали се прилага сентинелна биопсия на лимфните възли? Това е маркиране, откриване и отстраняване само на т.нар. стражеви възли.
 • Дали в клиниката ще бъдете добре приети? Приятелската атмосфера и добрите условия повлияват позитивно и стабилизиращо.

 

ФОРМИ НА РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Има различни форми на РМЖ, които са подредени по точно определени критерии. Освен това е общоприето от лекарите в целия свят кога една бучка в гърдата да се смята за предракова и кога - за злокачествена. Всеки стадий на даден злокачествен тумор си има своето научно означение.

Всички тези критерии се документират от лекуващия лекар, за да може да се определи лечебното поведение. Лекарят не може да избегне използването на специфична медицинска терминология, поради което е уместно да се направят някои разяснения на по достъпен за Вас език:

ПРЕДСТАДИИ НА РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Промените в тъканта, които причиняват възникването на рака на млечната жлеза се означават като предракови или преканцерози. При това клетките са нетипично подредени и/или грешно разделени. Говори се за дисплазия (атипично разрастване). При този процес се образува нова тъкан, която се означава като тумор или неоплазия. Тази неоплазия може да бъде доброкачествена, но и злокачествена. В много от случаите се развива карцином без подобни предшестващи стадии. Все пак има предракови заболявания на млечната жлеза, които биват открити при мамография. Към тях се причисляват:

 • Нетипична (атипична) пролиферираща мастопатия
 • Неинвазивен карцином (Carcinoma in situ)

ИНВАЗИВНИ РАКОВИ ФОРМИ

Когато туморните клетки разрушат базалната мембрана под епителните клетки и навлязат в околната тъкан, туморът се нарича инвазивен. Това всъщност е истинското раково заболяване.

От инвазивните карциноми могат да се разпръснат туморни клетки в млечната жлеза, а  също така и чрез лимфните съдове да достигнат до лимфните възли в подмишничната ямка или което е по-рядко, чрез - кръвоносните съдове да се разнесат в отдалечени органи.

 • Дуктален карцином

Това е най-често срещаниият инвазивен рак. Туморът започва от млечните каналчета на гърдата. В този случай той се означава като дуктален, защото „ductus” означава канал.

 • Лобуларен карцином

Много по-рядко туморът започва от жлезните делчета и се означава като лобуларен карцином („lobus” означава дял).

ЗЛОКАЧЕСТВЕНОСТ НА ТУМОРИТЕ

Злокачествеността на даден тумор зависи от това колко бързо расте, дали разрушава здравата тъкан, а също така и каква част от околната здрава тъкан е засегнал. Това се означава като начин на растеж и диференциране на тумора.

 • Начин (тип) на растеж на тумора

При всяка засегната жена карциномът на млечната жлеза нараства строго индивидуално и по различен начин.

 • Рак едновременно на двете гърди

Обикновено раковият тумор се образува само в едната гърда. Това е свързано и с правилото, че двете гърди имат различна структура. Едновременно засягане на двете гърди се среща много рядко.

 • TNM – статус

Ако отстранената от гърдата тъкан е злокачествена, то тогава по TNM схемата се определя туморният стадий. Резултатът от класификационните критерии е важен за лечението.

Има:

 •  Хормонрецепторен позитивен тумор
 •  Хормонрецепторен негативен тумор

 

ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА ГЪРДАТА – СЪХРАНЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ

РАК НА ГЪРДАТА – ОПЕРАЦИЯ, СЪВРЕМЕННИ ХИРУРГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Въпреки онкологичното си заболяване повечето жени се страхуват да загубят гърдата си. Страхът, въпреки че е премълчаван, е също толкова силен, колкото и стресът при поставяне на диагнозата. Поради това лекарите правят усилия да премахнат само туморното образувание, като запазят гърдата. При около 2 от 3 жени това е възможно.

В случаите когато въпреки всичко се налага отстраняване на цялата гърда (мастектомия) е необходимо да се обсъдят възможностите за реконструкция на гърдата, с което може да се постигнат много сполучливи от естетична гледна точка резултати. Когато настъпи моментът да се избира метода за операцията, най-добре е всяка жена да обсъди подробно възможните варианти с лекуващия лекар.

ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩА ОПЕРАЦИЯ (ЗАПАЗВАЩА ГЪРДАТА ОПЕРАЦИЯ)

При органосъхраняващата операция се изрязва изцяло туморът (резицира се), заедно с по 1 до 2 см от здравата тъкан около него. Този ръб около тумора служи като сигурна граница между здравата и засегнатата тъкан. Съществен критерии при органосъхраняващата хирургия е съотношението обема на гърдата към големината на тумора.

От козметична гледна точка органосъхраняващата операция е идеално решение: след това остава само един малък едва забележим белег. Научно потвърдено е, че шансовете за оздравяване са еднакво добри с тези след мастектомия.

ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ (ХИМИОТЕРАПИЯ) ПРЕДИ ОПЕРАЦИЯТА

Нов метод за третиране на рака на гърдата е химиотерапията преди операцията, независимо дали само с цитостатици или комбинирано с хормонална терапия.

Приложена преди операцията, химиотерапията често води до намаляване размерите на тумора, което от своя страна позволява да бъде запазена гърдата.

МОДИФИЦИРАНА РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ

Обикновено сега се отстранява само млечната жлеза влючително съединителната и мастна тъкан, както и лимфните възли в аксилата (подмишничната ямка). Оперативните разрези се правят така, че следоперативният белег да бъде напречен на гръдната стена и да се скрива в сутиена. Така описаната модифицирана радикална мастектомия е съвременната стандартна операция, когато предпоставките за органосъхраняваща операция не са налице.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ В ПОДМИШНИЧНАТА ЯМКА

Аксиларните лимфни възли са първото място, в което постъпват и се разпространяват туморните клетки, като тези възли предпазват преди всичко организма от „нашественици”. Тази защитна функция е ограничена, тъй като е възможно туморните клетки да разрушат лимфните възли и така да попаднат в други части на тялото където да образуват метастази.

Чрез отстраняване на  лимфните възли, което се нарича още в научния език „лимфна дисекция”, може да се установи дали лимфните възли са без наличие на туморни клетки или се откриват вече такива. Този лимфен статус е от съществено значение за определяне на прогнозата и повлиява съществено по-нататъшното лечение.

Най-новият метод е отстраняване само на първият лимфен възел в аксилата по пътя на дренирането (оттичането) на лимфата от млечната жлеза. Този сентинелен лимфен възел или наричан още „стражеви” се маркира с багрило и/или с радиоизотопно вещество, отстранява се и се изследва хистологично

ОПЛАКВАНИЯ СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА

Оперативната рана след операция на рак на гърдата и отстраняването на лимфните възли предизвикват незначителни оплаквания. Чрез последваща гимнастика от деня след операцията е възможно от два до три дни по-късно ръката да се протяга над главата. В началото може да се усеща опъване.