Хирургия на гърда

Лечение на доброкачествени заболявания на гърдата

КАКВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЛЕКУВАМЕ И КАКВИ ОПЕРАЦИИ ИЗВЪРШВАМЕ

Млечната жлеза е орган, в който се развиват многобройни болестни процеси, от които само 20% са свързани с опасност за живота – това са главно онкологичните заболявания. Макар и неопасни неонкологичните заболявания заслужават специално внимание по следните причини:

 • До изясняването им жените преживяват тревожни дни с мисълта, че могат да имат тумор
 • Част от тях протичат с неприятна симптоматика – болка, оток, деформация, секреция и др.
 • Част от тях с някои от проявите си наподобяват на онкологичните заболявания и това изисква трудоемки диагностични и оперативни процедури за отхвърляне на съмненията за рак
 • Малка част от тях са свързани с повишен риск за развитие на рак, но кои точно са те се установява и от хистологичното им изследване.

Точно това многообразие на болестни промени и големият набор от възможни диагностични комбинации прави в днешно време млечната жлеза орган, към който трябва да се подходи с много знания, опит и материална обезпеченост, за да се избере този подход, който ще е свързан с най-голяма вероятност да се изпълнят следните основни принципи:

 •      Да не се пропусне диагностицирането на рак
 •      Да не се извършват излишни диагностични и лечебни процедури
 •      Да не се отстранява и грам тъкан в повече от необходимото

Следвайки гореизброените принципи, нашият екип е разработил и внедрил многобройни общи и детайлизирани правила, които да гарантират на всяка пациентка най-щадящ, най-естетичен и най-икономичен подход. Това специално отношение към Вас, като наша пациентка ще установите и при прегледите и при информирането Ви и при лечението Ви, което става в комфортната обстановка.

С настоящата обобщена информация за заболяванията на млечната жлеза и за начините на лечението, което се провежда при тях искаме да Ви улесним да научите повече за Вашето състояние, за да можем заедно да изградим диагностично - лечебния план. Стремили сме се да Ви представим информацията по възможно най- достъпен начин, което искаме да възприемете като първа стъпка към спечелване на Вашето доверие в интерес на благополучния изход от лечението.

Можем да разделим заболяванията на млечната жлеза на неонкологични и онкологични.

НЕОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Те са голяма група от промени в гърдата, някои от които дори не би трябвало да наричаме болести, а само отклонения в нормалното развитие, причините за които се дължат на хормонални и генетични влияния.

Една от класификацията на неонкологичните заболявания е следната:

 • вродени заболявания
 • възпалителни заболявания
 • доброкачествени заболявания
 • фиброкистична болест (мастопатия)

Вродените заболявания са редки. Може да има липса или допълнителни гърда и зърна. Пластично-реконструктивната хирургия на гърдата е в състояние да повлияе блогоприятно върху тези състояния.

Възпалителни заболявания

Водещи по честота са възпаленията на гърдата по време на кърмене (остър пуерперален мастит). В повечето от случаите той се появява през втората или третата седмица след раждането.

Основна роля за възникването му имат рани в областта на зърното, през които навлизат патогенни микроорганизми. Значение имат и закритите травми на гърдата (изстискване) и млечният застой. Заболяването започва с втрисане, повишена температура и болка. Локално възпалението се проявява с плътен инфилтрат. Гърдата е уголемена, а кожата е зачервена. Често е налице подмишничен лимфаденит.

Лечение. В началната фаза (на целулита) поведението е консервативно и включва:

 • имобилизация (покой) на гърдата с нежно изстискване и изпомпване на кърмата
 • противовъзпалителна физиотерапия
 • антибиотици
 • потискане на отделянето на мляко

Навреме започнатата консервативна терапия обикновено е ефикасна и води до обратно развитие, а при неповлияване - се прилагат оперативни методи.

Възпалителните заболявания на нелактираща гърда са редки и биват: хроничен подареоларен мастит и мастна некроза. И в двата случая лекарят ще Ви предложи оперативно лечение – отстраняване на целия възпалителен участък, за да бъдете излекувана трайно и за да бъде изключено раково заболяване, което понякога имитира проявите на тези две форми на възпаление.

3. Доброкачествени тумори на млечната жлеза

Към тази група принадлежат фиброаденомът,ювенилният фиброаденом, филоидния тумор и папиломът.

Фиброаденом

Това е плътен, добре ограничен, доброкачествен тумор. Честотата му при жените варира от 15 до 23%. Има бавно протичане. Фиброаденомът е хормоночувствителен тумор, който може да зависи от менструални нарушения и да нараства бързо по време на бременността. В 80 % от случаите е единичен, а по-рядко множествен.

Макроскопски се представя като сивобелезникав възел с размери от 1 - 2 cm.

Папилом на каналите

Това е рядък тумор, развиващ се в каналчетата на жлезата. Проявява се с  отделяне на кръвенист секрет от засегнатото каналче. Диагнозата се поставя чрез мамографско изследване след изпълване на каналчето с контраст.

Лечението е оперативно – изрязва се, тъй като може да бъде пропуснат рак със сходни прояви.

Фиброкистична болест (мастопатия)

Това е най-честата болестна промяна  в млечната жлеза. При нея настъпват структурни промени на каналчетата и околната тъкан, което довежда до образуване на уплътнения или кисти.

Форми на фиброкистичната болест:

Кисти на млечната жлеза (кистична болест)

Различават се микро- (под 3 мм) и макрокисти. Могат да бъдат единични или множествени, едно- или многокамерни. В над 90% от случаите се наблюдават във възрастта между 25 и 55 години. Най-чести са около менопаузата.

Клинично могат да протичат без симптоматика или да се опипва формация с циклично променящи се размери, достигаща максимална големина пременструално, когато може да бъде болезнена.

Фиброза на млечната жлеза

Наблюдава се по-често през менопаузата, когато се съчетава с намаляване на жлезната тъкан, но има и жени, при които се установяват фиброзни участъци още в млада възраст.

Клинично може да се представи с уплътнения, опипващи се най-често в горните външни квадранти на гърдите.

Аденоза

Макроскопски се представя като белезникава, плътна, понякога звездовидна на срез формация.

Лечението включва диагностична ексцизия, за да може хистологичното изследване да изключи карцином на гърдата.