Хирургия на гърда

Изследвания на млечната жлеза

КАКВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ МОГАТ ДА ВИ БЪДАТ НАПРАВЕНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ТОЧНАТА ДИАГНОЗА

Екипът на мамологичния център разполага с апаратура и с умения да направи всички изследвания, които съвременната медицина предвижда при различните заболявания на гърдата. Хирург извършва първоначалния преглед и заедно със специалистите от другите профили бива изграден по-нататъшния диагностичен план, който според спецификата на Вашето заболяване може да включи някой от следните методи на изследване:

  • Мамография
  • Ултразвуково изследване
  • Магнитно резонансно изследване
  • Тънкоиглена биопсия
  • Дебелоиглена биопсия

Центърът за мамодиагностика и скрининг в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда включва пълния ред образни методи за скрининг и диагностика на рака на гърдата, а именно – цифров мамографски апарат, софтуер за компютърно асистирана диагностика, ултразвукова диагностика, стереотаксична биопсия и магнитен резонанс. Лекарите в центъра са сертифицирани специалисти по Образна диагностика с богат опит в областта на мамологията и онкологията.

МАМОГРАФИЯ

Диагностичната мамография е рентгенов метод, подходящ за изследване на млечната жлеза на жени, при които има напипващи се туморни маси, задебеление или зачервяване на кожата, секреция от каналите, деформация на зърното или болка. С диагностичната мамография биват доуточнявани съмнителните за тумор участъци, установени при профилактичните мамографски прегледи.

 

 

 Мамография на инвазивен дуктален карцином

 

 

 

 

 

УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ

Много от болестните промени на гърдата могат да наложат допълнително уточняване с помощта на ултразвуково изследване. В някои случаи то успешно замества мамографското изследване, а при жени на детеродна възраст е препоръчително като самостоятелен метод поради липсата на йонизиращо лъчение. 

 

 

Киста на млечната жлеза

 

 

 

 

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ

Магнитнорезонансната томография се очертава като изключително перспективен метод за диагностициране на неуточнени съмнителни формации в млечните жлези и при жени с поставени силиконови импланти.

ВЗЕМАНЕ НА КЛЕТЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ БОЛЕСТНИЯ УЧАСТЪК ЗА МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Това е т.нар. ТЪНКОИГЛЕНА БИОПСИЯ

С много тънка инжекционна игла се прониква през кожата в болестния участък и чрез създаване на вакуум се засмукват клетки. Материалът бива наслаган върху стъклена плочка, след което в патологоанатомичната лаборатория се изследва от опитни патологоанатоми за наличие на туморни клетки.

Методът е от най-голяма полза при съмнения за злокачествено заболяване, тъй като може да го докаже и по този начин да улесни следващите диагностично- лечебни процедури.

При въвеждането на иглата не се използва локално обезболяване, тъй като убождането е леко болезнено или напълно неболезнено.

 

           Извършване на тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ). 
Аспиратът(клетките) са впръснати върху предметно стъкло

 

ВЗЕМАНЕ НА ТЪКАНЕН МАТЕРИАЛ ОТ БОЛЕСТНИЯ УЧАСТЪК ЧРЕЗ ДЕБЕЛА ИГЛА ЗА ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Това е т. нар. ДЕБЕЛОИГЛЕНА ГИЛОТИННА (ЩАНЦОВА) БИОПСИЯ

Със специално устройство, наподобяващо по-дебела игла, се прониква в болестния участък, съмнителен за рак и се взема тънка ивица тъкан. Следва изследване за наличие на тумор.

Голямата полза от този вид изследване се състои в това, че освен че се установява по-точно вида на тумора, се правят и допълнителни изследвания (хормонален и HER-2 туморен статус), имащи значение за определяне на вида на лекарственото лечение. В някои случаи то предхожда операцията.

Въвеждането на иглата се извършва след предварително обезболяване с местна упойка.

 

                   Иглата с гилотинния механизъм е                            Тъкан

                   въведена в тумора.

 

Двата метода (тънкоиглената и дебелоиглената биопсия) се причисляват към инвазивните методи. Те биват извършвани в сътрудничество между хирурга и образния диагностик.

В някои случаи се налага до съмнителния участък да се проникне под контрола на ехографа или мамографа, тъй като болестният процес не се опипва при прегледа.

 

А                                                     Б

Режещата игла е проникнала в съмнителен участък.

А. Схема  
Б. Мамография на въведена в съмнителния участък гилотинна игла

Отново искаме да Ви обърнем внимание, че хирургът и екипът на мамологичния център ще обсъдят от кои изследвания се нуждаете и ще Ви бъдат направени само тези, които са целесъобразни при Вашия конкретен случай.