Хирургия на гърда

Еднодневна хирургия

В сектор „Еднодневна хирургия” се извършват малки хирургични интервенции, които не налагат дългосрочен болничен престой . Също така се полагат грижи за пациенти, на които е проведено изследване или манипулация под анестезия. 

Еднодневната хирургия представлява лечебно-диагностични дейности и методи, осъществявани  в рамките на един ден, които не изискват  пренощуване в  болница.

Тя дава възможност пациентът да бъде изписан до няколко часа след извършване на оперативната намеса или направено изследване.

По този начин се спестява стресът от дългото отсъствие от близките и домашната обстановка, като на пациента се осигурява висококачествена медицинска помощ и бързо възстановяване.


Отделението по еднодневна хирургия на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда разполага с най-модерна апаратура за операции и лечение.

Екипът от висококвалифицирани специалисти гарантира за  качеството на медицинските  услуги и висок професионализъм.

Информация за пациента

Подготовката на пациента за операция или изследване се извършва няколко дни предварително - в зависимост от заболяването.

Повторни изследвания и консултации със съответни специалисти се правят и в деня на приемането, ако е нужно, за да се уточни здравословното състояние на пациента и да сме максимално полезни.

В деня на операцията постъпването в отделението за еднодневна хирургия става в предварително определен час с подготвени медицински документи. Тогава пациентът отново се преглежда от лекар и се настанява.

Препоръчително е пациентът да бъде  придружен от член на семейството или приятел. Желателно е, когато Ви изпишат, член от семейството или приятел да остане с Вас през първите 24 часа след интервенцията.

В периода на възстановяване пациентът е в непрекъсната връзка с лекуващият си лекар и екипа на Отделението за неотложна помощ. При възникнала промяна в състоянието пациентът би могъл да се свърже с нас на тел. 02/ 403 4000. За постигане на желаните резултати грижите  в дома трябва да бъдат съобразени с дадените инструкции от медицинския екип на болница Токуда.