Хемодиализа

Видео

 Комфортна обстановка в най-голямата и модерна диализа на Балканския полуостров.