Гръдна хирургия

Диагностика

Отделението по гръдна хирургия при АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА има на разположение: • Хематологична и биохимична лаборатории
• Микробиологична лаборатория
• Лаборатория по патофизиология на дишането
• Звено за бронхоскопия и езофагоскопия 
• Звено за образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография, изследвания на съдове и компютърна аксиална томография

 

• Лаборатория за езофагеална патофизиология
• Ядерно-магнитен резонанс
• Специализирани лаборатории за подсигуряване на трансплантационна програма (при наличие на такава)
• Други специализирани лаборатории

Контакти: 02/403 4000