Ендокринология

Ревматология

Д-р Стоян Андреев, ревматолог, завеждащ кабинет по Ревматология

Д-р Стоян Андреев е завършил медицина през 1981 г. в МУ-Пловдив. Придобити специалности: „Вътрешни болести“ през 1988 г., „Ревматология“ през 1996 г. След завършването си работи последователно във Вътрешно отделение в Окръжна болница в гр. Кърджали, гр. Карлово. От 1989г. постъпва като преподавател в Медицински университет Пловдив -катедра по Пропедевтика на Вътрешните болести, а от 1991 г. до 2005 г. и в клиниката по Ревматология на същия университет. От 2006 г. до 2011 г. завежда Ревматологичен сектор във Вътрешно отделение на Болница Токуда. Към момента е консултатнт по Ревматология в болницата, като извършва и амбулаторни прегледи. 

Д-р Стоян Андреев е с дългогодишна преподавателска дейност, множество публикации и участия в конгреси, професионални семинари, конференции у нас и в чужбина. Специализирал е вкл. в клиниката по Ревматология на Медицински университет „Джонс Хопкинс“-Балтимор САЩ; в Национална болница по ортопедия София. Придобити сертификати по Ставна ехография, Абдоминална ехография, Артроскопия; както и здравен мениджмънт. Член е на Дружеството по Ревматология в България, на Дружеството по остеоартроза и остеопороза в България, на Европейската лига за борба с ревматизма /EULAR/, на Европейското дружество по остеоартроза и остеопороза. Владее английски език и руски език.

Според актуалната в момента международна класификация на болестите МКБ -10, в раздела Ревматология влизат 272 отделни заболявания. За да могат диагнозата и лечението на този огромен брой заболявания да бъдат по-точни и правилни, ревматолозите от цял свят в течение на десетилетия са разработили критерии за диагноза и схеми за лечение, които са задължителни и се прилагат от всички практикуващи тази специалност. Стремежът е всички ревматологично болни да получават правилна диагноза и да се лекуват еднакво в целия цивилизован свят.

Д-р Стоян Андреев извършва прегледи и консултации за диагностика и лечение на следните ревматологични заболявания:

  • Възпалителни ставни заболявания - ревматоиден артрит, псориатичен артрит, болест на Бехтерев, реактивни артрити, артрити след бактериални, вирусни, гъбични или паразитни инфекции.
  • Кристални артропатии - различни видове подагра и псевдоподагра.
  • Дегенеративни ставни заболявания - множествена остеоартроза, коксартроза, гонартроза, спондилартроза и други артрози.
  • Заболявания на костите - често срещаната остеопороза, както и някои по-рядко срещани - болест на Пейджет, алгодистрофия.
  • Мекотъканни околоставни заболявания - много чести възпалителни заболявания на околоставия апарат-периартрити на раменната става, епикондилити, перитрохантерити и други.
  • Системни заболяваня на съединителната тъкан - редки, но изключително тежки заболявания, известни като колагенози. Тук се отнасят заболявания като системен лупус еритематодес, полимиозит/дерматомиозит, системна склеродермия, синдром на Сьогрен, както и т.н. васкулити - болести на съдовата стена.

Телефон за записване: 02/403 4000 и *5544