Асистирана репродукция

Фонд „Асистирана репродукция" (ЦАР)

Фонд „Асистирана репродукция" (ЦАР)

Центърът за асистирана репродукция в Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда има подписан договор за работа с Фонд „Асистирана репродукция" (ЦАР).

„Център за асистирана репродукция“ е специализирана структура към Министерството на здравеопазването, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по конкретно чрез инвитро оплождане.

Кой може да кандидатства?

Всяка жена, ненавършила 43 годишна възраст и е български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ в Р. България, отговаряща на изискванията според индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция може да кандидатства. 

Преди да подадат заявления в „Център за асистирана репродукция“, жените трябва да са избрали лечебно заведение по асистирана репродукция.

ЦАР финансира:

  • 4 процедури
  • до навършени 43 години
  • до 6000 лв за процедура

Как се подготвят документите за кандидатстване?

Медицинската документация се подготвя от лечебното заведение, а останалите документи от заявителката със съдействието на наш координатор. След това се подават лично от пациента, чрез пощенски услуги (писмо с обратна разписка) или с куриерски услуги.

Всички окомплектовани документи се подават на адрес:

„Център за асистирана репродукция”

п.к. 1431, гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов"15,

Център по хигиена, ет. 11, ст. 36

www.car-bg.org

Допълнителна информация и повече подробности, свързани с кандидатстването за финансирани от ЦАР инвитро процедури може да получите в Център за асистирана репродукция на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда.