Асистирана репродукция

Други процедури

Култивиране на ембриони в обогатени хранителни среди

В ин витро практиката за култивирането на ембриони до деня за трансфер се използват разнообразни, доказано ефективни хранителни среди. В последно време се разработват нови среди със състав, най-близък до естествените условия. Във физиологичната среда на женския организъм се отделят различни цитокини и растежни фактори, които играят важна роля в регулиране на имплантацията и нормалното развитие на плода и плацентата. Добавянето на тези компоненти в хранителната среда увеличава броя на оплодените яйцеклетки, развиват се по-качествени ембриони и нараства имплантационият им потенциал. Култивирането в подобни обогатени среди е препоръчително при пациенти с повтарящи се имплантационни неуспехи, с предишни аборти и напреднала репродуктивна възраст.

Асистирано излюпване (assisted hatching)

При асистираното излюпване ембрионалната обвивка внимателно се изтънява или пробива с цел да се улесни имплантирането на ембриона в лигавицата на матката след ембриотрансфер. В повечето случаи тази процедура се осъществява с помощта на прецизна лазерна техника и без да се нарушава жизнеспособността на ембриона. Така ембриона се подпомага при процеса на излюпване и може по-лесно да излезе от обвивката, за да се имплантира. Този метод се препоръчва при определени индикации: висока плътност (дебелина и твърдост) на обвивката на ембриона, неуспешна имплантация на качествени ембриони, напреднала репродуктивна възраст в комбинация с предхождащи неуспехи или при трансфер на размразени ембриони.