Акушерство и гинекология

Апаратура

Отделението разполага с възможности за изследвания чрез: 

- ехография с възможност за Доллер диагностика
 - колпоскопия-  ендоскопска апаратура (за лапаро и  хистероскопия)
- акушерски монитори, ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, конвенционални рентгенови апарати, мамограф благодарение на тясното сътрудничество с Клиниката по Образна диагностика 
- пълната гама на клинично-лабораторни изследвания, вкл. кл. цитология, кл. хистопатология, имунологични и генетични изследвания.