Доц. д-р Стиляна Кюркчиева-Маринова, дм

Детски уролог
Доц. Кюркчиева е завършила медицина в МУ-Варна през 1971 г. Специалност Урология придобива през 1971 г. Има 20-годишен опит в УМБАЛСМ „Пирогов” последователно от ординатор до началник Клиника по детска урология. През 1989 г. придобива научната степен „доктор”, а от 1990г. е единственото хабилитирано лице по детска урология в страната. В момента доц. Кюркчиева е външен експерт по урологични заболявания за лечение на деца в чужбина. Притежава диплома по Здравен мениджмънт, диплома за абдоминална ехография и трансуретрална хирургия. Доц. Кюркчиева притежава професионален опит в лечението на всички урологични заболявания в детската възраст, аномалии на отделителната система и външни урологични аномалии.