Безспорен факт е, че пациентите с онкологични заболявания нарастват като брой не само в България, но и в световен мащаб. За съжаление у нас стадият, в който ние откриваме заболяването, е много по-късен от тези, в които обикновено заболяването се диагностицира в Европа и по света. 

Всяко онкологично заболяване се стадира по определен начин. Стадият е изключително важен, тъй като той е основата на лечението на всеки отделен пациент. Просто казано – пациент в първи стадий има огромен шанс за излекуване, за разлика от пациент в четвърти стадий. 

От първостепенно значение е профилактиката, т. нар. скринингови програми. В България нямаме работеща скринингова програма за нито един карцином. Скринингът обхваща големи таргетни групи от практически здрави хора, на които се правят съответните изследвания и се установяват онкологични заболявания в ранен стадий, които много по-лесно биха могли да бъдат излекувани. Скринингът е важен, защото той наистина работи. Той намира пациенти в ранен стадий и те след проведено лечение се връщат в живота пълноценни. Например в Швейцария всяка жена над 55 години е длъжна да се яви на профилактичен преглед, включващ преглед от специалист и образно изследване за рак на гърдата, най-често срещания карцином при жените. 

Все още се наблюдава практиката да се постави диагноза рак само след образно изследване. То ни насочва, дава ни яснота, че в ход е процес. След това трябва да се направи т. нар. биопсия, да се вземе парченце от тумора, да се изследва и да се докаже точно какъв е карциномът. В днешно време изключително важно е каква е генетиката на тумора. Лечението на карцином на белия дроб например по общопознатия стар начин - химиотерапия, лъчетерапия, оперативно лечение - вече също не е актуално. Имаме много специални таргетни молекули, които се насочват прецизно към туморните клетки. Изключително важно е да имаме точна диагностика, която да ни помогне в избора на най-правилното лечение. Ние имаме добри и адекватни протоколи, които да се спазват, каквато е практиката в УМБАЛ Токуда.Диагностиката и лечението на онкологични заболявания би следвало да става в специализирани центрове. Не всяка болница може да лекува онкологичен пациент. За прецизната диагностика на рака и за избора на най-доброто лечение са необходими много различни специалисти. 

Лъчетерапията е един от основните методи на лечение, наравно с оперативното и лекарственото лечение. Около 50 - 60 % от всички онкоболни пациенти подлежат на лъчетерапия. Тоест всеки втори, независимо от локализацията, подлежи на лъчетерапия в даден етап от своата терапия. Кога да се включи и как ще се проведе тя, се решава индивидуално за всеки пациент и тук веднага трябва да споменем ролята на т. нар. онкологични комисии. В една онкологична комисия участват различни специалисти - медицински онколог, лъчетерапевт, образен диагностик, хирург, патолог и специалист по нуклеарна медицина. Представя се конкретният случай – пациентът Х, виждаме за какво заболяване става дума, какъв е стадият и предлагаме алгоритъм или начин на лечение. Адекватните онкологични комисии работят по Европейски и световни стандарти, нескромно мога да кажа, че в УМБАЛ Токуда работим така. Много е важно да се следва комплекстността на терапията, а не пациентът да се лекува „на парче“. Например – в болница Х отстраняват на пациентката У лявата гърда и какво следва след това? Често на пациента се казва: „Ние Ви излекувахме, но търсете някъде лъчетерапия или химиотерапия, не се знае кое от двете ще Ви трябва“. Вратата е затворена, а онкоболният тотално се загубва. В специализираните центрове и болници, които прилагат комплексно лечение, това не се случва. Предлага се всичко от А до Я - диагностика, решение на онкологичен комитет, терапия. 

Свързани отделения