• Д-р Йорданов, почти на всякъде във Вашето отделение има знаци, предупреждаващи за наличие на радиация. Има ли радиация в крайна сметка и ако има, опасна ли е тя?

- Така наречената радиация, е налична само в процедурното помещение, където се извършват лъчетерапевтичните сеанси и то, след като бъде включен. В другите помещения такова облъчване няма и хората там са напълно защитени.

  • Радиацията, която Вие ползвате, за да лекувате пациентите, не е ли същевременно опасна за тях?

- Радиацията, която ние ползваме за лечебни цели е съгласувана и съобразена с допустимите, според българското и европейското законодателство, рамки. Ако беше опасна, ние, като хора, който сме по цял ден в отделението и работим с всички пациенти, щяхме да сме най-потърпевши.

  • Тоест и пациентите и персонала са защитени?

- Разбира се, на сто процента! Взети са всички необходими мерки и нивата на облъчване са в рамките на законово допустимите.

  • Радиацията, за която говорим тук, има ли нещо общо с радиацията от аварията в Чернобил, например?

- Категорично не. Радиацията, налична в отделението е част от общия радиационен фон, на който е изложено всяко живо същество на нашата планета. Един полет със самолет, ще Ви даде по-голямо количество радиация, от колкото консултация в нашето отделение. Ако говорим за радиацията, която ползваме за да лекуваме, тя също няма нищо общо с тази, която споменахте, защото ние не разпадаме радиоактивни елементи, а произвеждаме „Х“ лъчи, посредством нашия линеен ускорител. В самия ускорител няма радиоактивен източник. Той произвежда тези „Х“ лъчи, в момента, в който го задействаме, със зададени от нас параметри. След като го изключим, няма нищо.

  • След процедурите, пациентите опасни ли са своите близки?

- Не, не са опасни. За разлика от PET-скенера или Сцинтиграфия, където, макара и за няколко часа, трябва да се избягва близост до други хора, нашите пациенти биват облъчени от вън, и сами те не стават източници. 

Свързани отделения