Колоноскопията е високоспециализирано медицинско изследване, при което се използва инструмент, наречен колоноскоп (гъвкава тръба, оборудвана с камера и светлинен източник), за визуално оглеждане на всички отдели на дебелото черво, както и долния край на тънкото черво. Тя е ендоскопско изследване, при което минимално инвазивно се извършва директен оглед, диагностика или лечение на заболявания на дебелото черво и дисталната част на тънкото черво (терминален илеум). То позволява директен визуален контрол, лесно откриване на патологични промени по дебелочревната и тънкочревната лигавица, взимане на биопсия, както и отстраняване на мукозни и субмукозни лезии.

Процедурата следва да бъде извършена след предварителна подготовка на пациента, включваща прием на перорален (приеман през устата) разтвор за промиване на червата, а самата процедура обикновено се извършва под венозна анестезия за удобство на пациента.

Въпреки че е инвазивен метод, колоноскопията има предимството, че може да бъде както диагностична - за откриване и оценка на различни заболявания на дебелото черво като полипи, възпалителни болести, рак на колона и други, така и терапевтична като например за установяване и радикално едноскопско лечение на полипи, които биха могли да бъдат преканцерози и малигнизирали полипи.

Ако по време на профилактичната колоноскопията бъдат установени полипи, първоначално те биват оценени от ендоскописта спрямо наличните класификации за ендоскопска оценка на колоректални лезии. След което те могат да бъдат отстранени и да се изпратят за хистологично изследване. Ако то покаже наличие на ракови или предракови клетки, в зависимост от това дали полипът е отстранен радикално, както и какъв е точният хистологичен вид, колко полипа се премахнати, има ли предишна анамнеза за премахване на полипи с малигнен (злокачествен) потенциал и др., се взима решение за последващи действия.

Колоноскопията има ключова роля за намалената честота на рака на дебелото черво при хора над 40-годишна възраст.  Качеството на изследването зависи основно от ендоскописта, който я извърша, неговото ниво на компетентност и наличната апаратура.

Терапевтичната колоноскопия намалява в голям обем нуждата от хирургична намеса. Основна манипулация е провеждането на полипектомия на различни по големина полипи, които след отстраняването се изследват хистоморфологично. По този начин се прекъсва веригата на трансформация на аденом (доброкачествен тумор) до карцином (злокачествен тумор) и се променя съдбата на пациента. Изключително важно е полипите, открити при колоноскопия, да бъдат класифицирани и охарактеризирани в зависимост от вида им. Това от своя страна определя техниката на полипектомия, съгласно препоръките на Европейската асоциация по гастроинтестинална ендоскопия или реферирането на пациента към операция - полипи с белези на карцином и  дълбока инвазия.  Други индикации за терапевтична колоноскопия са -  спиране на кървене от долен гастро-интестиналният тракт, поставяне на стент при туморна обструкция и др.

Кога трябва да се направи изследването? 

В развитите страни колоноскопията се провежда при строго придържане към критерии за индикации и качество на процедурата. Изследването е прието от СЗО за „златен стандарт“ и е най-важната част от програмата за профилактика и диагностика на рак на дебелото черво.  Основните позиции за провеждане на диагностична колоноскопия са :

1. Скринингова/профилактична колоноскопия за рак на дебелото черво при пациенти над 45-годишна възраст, без фамилна обремененост. Изследването се препоръчва преди навършването на тези години при пациенти с рискови фактори, като фамилна обремененост или следните симптоми :

  • Наличие на тъмна или ясна кръв примесена с изпражненията.
  • Слуз при дефекация (изхождане)
  • Нарушен ритъм на дефекация - диария или новопоявила се констипация, редуване на запек с диария, чувство за „непълно“ изхождане
  • Неясна коремна болка
  • Неизяснен анемичен синдром и загуба на тегло
  • Патологична находка при проведено образно изследване

2. Контролна ендоскопия след полипектомия или оперативна интервенция по повод колоректален карциом.

3. Наличие на възпалителни чревни заболявания, като Болест на Крон, улцерозен колит и др.

4. Търсене на първично огнище при метастатична болест

Интервалният рак най-често се дължи на пропуснат или непълно отстранен аденоматозен полип. Именно по тази причина е важно, осигуряване на качествена услуга, която от своя страна ща намали ненужни повторни ендоскопски изследвания.

За качествена колоноскопия са нужни модерни апарати с висока резолюция, със светлинни филтри и виртуална хромоендоскопия, с които да бъде поставена визуална диагноза още по време на процедурата. Най-новите апарати за ендоскопия включват програми за изкуствен интелект, които подпомагат откриването на полипи – те се ограждат в цветен квадрат  и се анализират спрямо предполагаемата хистология - аденом или неаденом. Друга важна част за провеждане на качествена колоноскопия е подготовката на пациента преди изследването. Точната диагноза по време на процедурата зависи от състоянието на червото и адекватното почистване.  Най-добре е то да бъде разделено в два дни (split dose), което води до значителни по-добри резултати. 

В съвременната медицина за добър краен резултат в лечението на повечето заболявания, включително тези на гастроинтестиналния тракт се изисква мултидисциплинарен подход от добре подготвен екип от специалисти.

„Най-често ние работим в тясна колаборация с екипите на анестезиология и реанимация, хирургия, онкология, образна диагностика и патология. Ролята на гастроентеролога в тези случаи е навременна диагностика, прецизно стадиране и подготовка за последващо лечение.“, споделят специалистите в Клиника по гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

За да запишете час за колоноскопия можете да се обадите на тел: +359882988813 

Свързани отделения