Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смъртност в световен мащаб и понякога могат да бъдат „тихи убийци“, поради късната изява на значима и сериозна симптоматика при развитието им.

Периферната артериална болест (ПАБ, peripheral artery disease – PAD) е сборно понятие за група заболявания, които водят до прогресиращи стеснения и/или тромбози, както и разширения на аортата и нейните клонове, включващи каротидните артерии, артериите на горните крайници, висцералните артерии и артериите на долните крайници. Симптомите или оплакванията при заболяването се проявяват, когато кръвооросяването на крайниците е силно нарушено. В този смисъл „сигнали“ за наличието на болестта се наблюдават едва когато вече има значимо стеснение на съдовете или иначе казано – в по-напреднал стадий на заболяването.

„Именно поради тази причина много важен е моментът за навременната профилактика и поставянето на диагнозата, защото може да се помогне, когато се реагира навреме и ние разполагаме с всички необходими средства за това. В началните етапи на заболяването няма дискомфорт. Обикновено при проявата на някаква болка се наблюдава нейната повторяемост при изминаване на определено разстояние. С прогресиране на заболяването времевият период се скъсява, болките стават по-осезаеми, след което се стига до неприятно усещане за постоянна болка, изтръпване на крайника и болки през нощта. На по-късен етап се стига и до загуба на тъкани, отваряне на трудно зарастващи рани на крайника и дори до загуба на крайника. Най-честият и характерен симптом е болка при изминаване на определено разстояние. Също така „сигнал“ за наличие на заболяването е и промяна в температурата на крайника, спрямо другия или и на двата към по-ниска, неговият цвят, както и намаляване на окосмяването на съответния крайник.“, споделя д-р Борис Илчев от Клиника по съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда пред БНР – Благоевград.

Един от основните рискови фактори, който влияе за развитие на заболяването е възрастта. Това е така нареченият некоригируем рисков фактор, защото не можем да спрем времето.

„Съществуват обаче рискови фактори, които могат да бъдат коригирани, като високото кръвно налягане (артериална хипертония), диабетът (строгият му контрол има основна роля), тютюнопушенето, затлъстяването, лошият холестерол – поддържането на високите му нива. Всички препоръки, които са в контекста на сърдечносъдовите заболявания са приложими и за това заболяване.“, допълва д-р Илчев.

Диагностиката започва още от снемането на подробна анамнеза на пациента – оплакванията му, кога се появяват симптомите, както и какъв е характерът им. Самото съдово стеснение или запушване се диагностицира допълнително, най-често с доплерсонографско изследване, КТ-ангиография, ангиография и други образни методи, които помагат на специалистите при диагностиката на тези стеснения и запушвания на съдовете.  

„При артериалните заболявания препоръките са свързани с контрол на рисковите фактори, редовни профилактични прегледи, преоценка на състоянието, корекция на терапията, ако е необходимо. По отношение на разширените вени най-честите съвети са свързани с добър двигателен режим, повдигане на краката в края на работния ден, както и използването на ластични чорапи, ако има препоръка от специалист ангиолог или съдов хирург, разбира се и оперативно лечение, което е основно в лечението на тази болест“, казва д-р Илчев.

Д-р Илчев извършва редовни прегледи в гр. Сандански, които включват и доплерсонографско изследване /Ехо-Доплер/ на кръвоносните съдове.

Консултациите са насочени към пациенти със съмнения, или с вече диагностицирани артериални и венозни заболявания – недостатъчно кръвоснабдяване на долни и горни крайници, тромбози, стеснения на артериите, аневризми, венозни тромбози и тромбози и тромбофлебити, варикоза /“разширени вени“/, съдови травми и артерио-венозни малформации и др.

„Това, което наблюдаваме много често при пациентите, които идват на преглед, е закъсняла диагноза и липсата на каквато и да е предварителна профилактика. Точно това е една от причините да предоставим на гражданите на Сандански услуга, която ще им даде навременна профилактика или диагноза, за да не се стига до крайности в заболяванията, които стават по-трудно лечими и са свързани по-сериозни усложнения“, споделя д-р Илчев. 

Свързани отделения