Център за клинична психология, психоонкология и психосоматика

Групи за взаимопомощ за пациенти и близки, в които пациентите могат да споделят опит, преживявания и да получават подкрепа от други хора в сходна на тяхната ситуация.

Провеждане на обучения, индивидуални консултации и психологични групи за медицинските специалисти с цел подобряване на комуникацията с пациентите, справяне с емоционално напрегнати ситуации и превенция на синдрома на професионалното прегаряне.

Психосоматична терапевтична програма

Целта на тази програма е да подпомогне медицинското лечение на пациента, особено в случаите на заболявания, чиито симптоми допълнително могат да се влияят от психологични фактори, като някои гастроинтестинални, кардиологични, ендокринни и др. заболявания.

Като самостоятелна терапия, психосоматичната програма се прилага при физически оплаквания, за които не се откриват значими подлежащи патологични промени.

Тя представлява комплексен терапевтичен подход, който включва индивидуална психотерапия, работа с близките и неврорелаксационни процедури, насочени към немедикаментозно облекчаване на телесните симптоми.

Биофийдбек и неврорелаксационни процедури

Това са терапевтични процедури, при които с помощта на софтуерни програми и медицински устройства се постига немедикаментозно регулиране на функционирането на нервната система, нормализиране на мозъчната възбуда и неволевите процеси в тялото.

В световен мащаб те намират широко приложение в лечението на симптоми като хронична болка, умора, безсъние, повишена тревожност, депресивност, хипертония, затруднения в познавателните функции, кондиционирано гадене и повръщане, и др.

Устройствата работят на различни програми, специфично насочени към конкретната симптоматика. Те са преносими и могат да бъдат използвани от пациента в болничната му стая.

Терапевтичните процедури са релаксиращи и неинвазивни, и траят от 20 до 40 минути. Прилагат се от физиотерапевт – неврофийдбек специалист.

Клинична социална работа и съдействие от пациентски консултант

Придружаване на пациента в процеса на лечение, осигуряване на допълнителна информация от надеждни източници, свързана със заболяването и лечението, насочване в здравната система и болничната организация, осигуряване на необходими за пациента контакти. Това включва болнично асистиране, консултиране за социални права, политики и процедури; практическо и институционално насочване и съдействие (за получаване на помощни средства, включване в специализирани програми, подготовка на документи за ТЕЛК и др.).

Центърът предоставя възможност за домашни посещения в случаите, в които здравословното състояние на пациента не позволява придвижването му до болничното заведение.

Центърът предлага психологично консултиране и на амбулаторни пациенти с афективни, тревожни и др. психични оплаквания.

Екипът се състои от клинични психолози, пациентски консултант, клиничен социален работник, психиатър и физиотерапевт-неврофийдбек специалист.

За допълнителна информация и записване за консултация:

тел: + 00359 2 413 73 41 ; + 00359 2 413 72 15

имейл: clinical.psychology@acibademcityclinic.bg