Проф. Дудов присъства на престижната 45-та Годишна конференция за рак на млечната жлеза в Сан Антонио, която е стандарт за качествено клинично поведение при тази локализация на рака. 

Сега, навръх своята 45-та година, симпозиумът е домакин на около 10 000 медицински специалисти и учени от цял свят и е най-голямата и най-престижна научна среща за изследване на рака на гърдата.

Конференцията предоставя най-съвременна информация за експерименталната биология, етиологията, превенцията, диагностиката и терапията на рак на гърдата и премалигнени заболявания на гърдата пред международна аудитория от клиницисти и изследователи.

Научната програма се състои от официални лекции от експерти по клинични и фундаментални изследвания, презентации, форуми и постер презентации.Провеждайки дискусии по казуси, програмата дава възможност на водещи клиницисти, посветени на подобряването на диагностиката и лечението, за обмен на опит и добри практики.

Проф. Дудов изрази благодарност за възможността да участва в авторитетната конференция, доказвайки, че България е все по-близо до най-новите тенденции в диагностицирането и лечението на коварното заболяване.