От 31 май до 4 юни 2024 г. в Чикаго, САЩ, се провежда годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO). Събитието събира над 40 000 професионалисти в областта на онкологията от цял свят, които ще обсъдят най-новите постижения в изследванията на рака и клиничната практика.

Това едно от най-значимите събития в областта на онкологията. Разнообразната членска маса на ASCO се състои от около 40 000 професионалисти в онкологията. Около 30% от тях са представители на повече от 120 различни държави. Проф. Дудов е член на Американската асоциация по клинична онкология от 1997 година. Той е и един от малкото представители на онколозите в България, които имат шанс да присъстват на събитието и да проследят представянето на последните научни данни в областта на онкологията, заедно с едни от най-изтъкнатите световни специалисти в областта.

Основни теми на първите два дни но конфеенцията включват:

  • Използване на изкуствен интелект в грижа за онкоболните: Тази сесия ще разгледа как AI може да трансформира диагностиката и лечението на рака.
  • Нови възможности за лечение на пациенти с рак на панкреаса: Нови методи и терапии, които обещават по-добри резултати за пациентите.
  • Нови хоризонти в лечението на рак на белия дроб: Представяне на последните иновации и клинични изпитания.
  • Как и къде публичните инвестиции ще ускорят напредъка в онкологията: Дискусия за ролята на държавното финансиране в научните изследвания и развитието на нови терапии.
  • Отключване на потенциала: Разглеждане на новите подходи за персонализирано лечение.
  • Съвременни диагностични и терапевтични стратегии при бъбречноклетъчен карцином: Най-новите методи за диагностика и лечение на бъбречен рак.
  • Нови комбинации в спектъра на гинекологичните ракове: Изследване на нови терапевтични комбинации за по-ефективно лечение.
  • Проучване на нови терапевтични подходи към превенция на рака: Ваксини и други: Иновации в превенцията на ракови заболявания.
  • Съвременно управление на колоректалния рак: Най-добрите практики и новите методи за лечение на рак на дебелото черво.

Сред ключовите моменти на срещата ще бъдат представянията на водещи изследователи и специалисти в областта, които ще споделят своите открития и опит в лечението на различни видове рак.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Клиниката по Медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник Младост предлага изключителни възможности за диагностика и авангардно лечение чрез противотуморно лекарствено лечение (химиотерапия, имунотерапия, прицелна). Тук се приемат, диагностицират, стадират, лекуват и проследяват пациенти с всички видове солидни тумори. Може да запазите час за консултация на *5544 с опция Младост