От началото на месец август 2020 г. пациентите на Клиника по Нуклеарна медицина могат да извършват напълно безплатно образното изследване ПЕТ/КТ с галий при простатен карцином. Цялата стойност на изследването се покрива от НЗОК, което улеснява значително пациентите.

Преди повече от година, специалистите от клиниката за пръв път в страната проведоха успешно иновативното хибридно образно изследване при болни с простатен карцином. Хибридната образна диагностика на простатен карцином с радиофармацевтик 68Ga - PSMA  и ПЕТ – КТ се извършва от близо 3 години в Европа, но вече е достъпна в България.

Благодарение на новото ПЕТ/КТ образно изследване на рак на простатата с галий, вече е възможно:

  • ракът на простата да се диагностицира по-рано
  • да бъде назначена една персонализирана терапия
  • адекватно да се проследи резултатът от това лечение
  • ясно и точно да се онагледи дали има наличие на рецидиви след лечението

Новият радиофармацевтик или контрастното вещество, с което пациентите биват третирани по време на изследването, е в съответствие с последните световни стандарти и е възможно най-щадящо за организма. Самото изследване помага на лекарите да онагледят рецидива, както и да проследят патологичните изменения в по-ранен стадий при пациенти с простатен карцином, до сега труднодостижимо от другите образни методи. Точната картина на стадия на заболяването, наличието или отсъствието на карцином, могат да бъдат установени и при най-ниски стойности на туморния маркер.

Иновативната диагностика спестява редица неудобства от традиционния и много по-дълъг диагностичен подход, а най-модерният 5 рингов детекторен скенер позволява намаляване на лъчевото натоварване с около 30%. Крайният ефект е промяна на терапията при до 54% от пациентите и назначаване на персонализирано лечение. При 10% от болните с начално стадиране, терапевтичният режим преминава към радикален и очаквано пълно излекуване на пациента.

За провеждане на PET/CT с Ga пациента трябва да предостави следните документи:

  • Направление 8А
  • Насочващ талон 119/98
  • Актуална епикриза

За повече информация или записвания, може да се свържете с нас на телефон 0700 13 127 или *5544.

Свързани отделения