Иновативното изследване се прилага в клиниката по Нуклеарна медицина за ранна диагностика на рецидиви и за оценка на терапевтичния план на пациентите с невроендокринни тумори (НЕТ). То използва радиофармацевтика 68Ga – DOTA  -TOC при ПЕТ-КТ скениране на пациентите

Клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник Младост е първата в страната, в която се осъществи успешен синтез и рутинно се прилагат 68Ga маркирани радиофармацевтици, вече повече от година. Акцентът на работата на специалистите до момента беше върху приложението при диагностика и проследяване на рецидиви на простатен карцином, като изследване без аналог в образната диагностика и нуклеарната медицина. Новото изследване 68Ga DOTA-TOC e единственият, одобрен от Международната агенция по лекарствата галиев радиофармацевтик- соматостатинов аналог за приложение при невроендокринни тумори.

68Ga DOTA-TOC е белазян с 68Ga пептид (радиофармацевтик), който специфично се залавя за соматостативоните рецептори на клетките. По време на изследването той се инжектира в тялото на пациента и с помощта на диагностична апаратура ПЕТ-КТ се проследява разпределението на радиофармацевтика в организма, като по този начин се локализира наличието и разпространението на НЕТ.

Другото голямо предимство на новото изследване е, че позволява да се скенира цялото тяло, което е от изключително значение при видове тумори като НЕТ, които могат да се развият в почти всеки орган или тъкан и да метастазират в целия организъм . Изследването се прилага най- често при вече диагностицирани пациенти за оценка на началното разпространение на болестта, когато се определя и лечебната стратегия. Друго много важно и незаменимо приложение е при пациенти с диагностицирани метастази от НЕТ, когато първичният тумор все още не е открит. Допълнително, по преценка на лекуващия екип изследването може да се назначи при повторна оценка на разпространението (рестадиране), оценка на отговора към провежданото лечение, както и по други, специализирани индикации.

Лекарите от клиниката по Нуклеарна медицина имат дългогодишен опит при диагностициране и консултация на пациентите с невроендокринни тумори (НЕТ). Екипът притежава и практически опит в приложението на други 68Ga белязани соматостатинови аналози при НЕТ. Хабилитирани преподаватели от екипа участват като съавтори на две ръководства за поведение при невроендокринни тумори.

Изследването се покрива изцяло от НЗОК и без доплащане от страна на пациентите, след насочване от онколог или друг специалист по профила на конкретната локализация.

Свързани отделения