От началото на годината пет нови лекари в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост придобиха специалност, след успешно положени изпити. Д-р Габриела Матева е най-новото попълнение в екипа на Клиниката по нуклеарна медицина с призната специалност „Нуклеарна медицина". Д-р Цветомир Ангелов и д-р Милен Марков успешно защитиха спeциалност "Лъчелечение и радиохирургия". Д-р Маринов успешно защити специалност "Гастроентерология и хепатология", а д-р Върбанова е най-новият специалист онколог в отделението по Медицинска онкология.

Д-р Габриела Матева става част екипа на Клиниката по нуклеарна медицина през 2015 г., докато все още следва медицина в Медицинския факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски". Година по-късно се присъединява към лекарския екип на отделението, където преминава своето стажантско обучение. Май, 2022г. полага успешно своя изпит за специалност и става пълноправен член на екипа, ръководен от доц. Бочев. През времето от 2015 г. до сега, д-р Матева е заемала различни позиции в отделението, което я прави човек, който познава отлично структурата на отделението и начина, по който то функционира. Има изразени клинични интереси в областта на хибридната образна диагностика в онкологията с фокус към нуклеарно-медицинската диагностика при пациенти с колоректален карцином, невроендокренни тумори и простатен карцином.

"Д-р Габриела Матева съвсем скоро премина от специализантската скамейка в редиците на специалистите по нуклеарна медицина. За времето на обучението си тя се доказа като млад лекар, с ключови познания и компетенции в нуклеарната медицина. Смея да твърдя, че в някои специфични области, компетенцията й надвишава дори тази на специалисти с дългогодишен стаж. В допълнение, опитът й в ковид отделението допълнително я изгради като отговорен лекар с полеви клиничен опит, който често липсва в нуклерната медицина. Това, което отличи д-р Матева е фактът, че тя бързо се превърна в надежден и компетентен специалист в очите на всички колеги в болницата, търсен за мнение със статут на специалист, а не специализант. Това е огромно признание и за мен е чест и гордост, че д-р Матева е част от редиците на нашата клиника. Смело мога да заявя, че виждам в нейно лице един от бъдещите лидери в областта.", коментира доц. Бочев, завеждащ Клиниката по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

Д-р Елица Върбановa завършва медицина през 2012г. и започва специализация при Проф. Дудов, още докато той е в катедрата по медицинска онкология, лъчелечение и нуклеарна медицина на МУ София. По-късно, при откриването на болница Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, тя продължава специализацията си. Под напътствията на проф. Дудов, д-р Въбанова успява да натрупа солиден практически опит в областта на таргетното лечение и химиотерапията при рак на млечна жлеза, както и противотуморната химио- и биологична терапия на рака на храносмилателната система и невроендокринните тумори. Успешно защитава своята специалност "Медицинска онкология" през май месец тази година, което я превръща в един от най-обещаващите специалисти в областта. 

"Д-р Върбанова не само се представи отлично пред държавната изпитната комисия, която беше впечатлена от нейните познания, но искам да подчертая, че тя е един прекрасен млад професионалист! Работя с нея вече близо 10 години и смело мога да заявя, че е безкрайно мила и внимателна с пациентите и отзивчива към колегите. И, да, тя е млад специалист, но вече с отлични познания в съвременното биологично лечение на рака. Аз лично съм убеден, че това е типът млади хора, които реално ще променят системата на онкологичното здравеопазване към модерна и конкурентна структура, спрямо водещите европейски страни. Надявам се в българската онкология, а и в българската медицина изобщо, да има повече такива млади хора, заради които да си заслужава нашата по-стара генерация да гледа с оптимизъм напред.", добави проф. Дудов, завеждащ Клиниката по медицинска онкология и медицински директор в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

Д-р Цветомир Ангелов завършва медицина през 2015, след което започва своя професионален път на развитие като лекар-специализант в Отделението по лъчелечение и радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. През изминалите шест години той успява да натрупа солидни знания и опит в областта на лъчевото лечение. Специализира се с лечение на злокачествени туморни заболявания, прилагайки лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT), стереотактична радиохирургия, лъчелечение с контролиране на дишането (DIBH), интракавитарна и интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата и др. 

"Искрено се радвам, че д-р Цветомир Ангелов не само започна, но и ще продължи своя професионален път, вече като специалист, в нашето отделение. Д-р Цветомир Ангелов е отличен млад лекар с широки интереси и обещаващо бъдеще.", коментира д-р Недев, завеждащ Отделението по лъчелечение и радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

Д-р Милен Марков също е част от екипа на Отделението по лъчелечение и радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. След изпълнение на теоретичното и практическото обучение, д-р Марков успешно защити своята специалност по "Лъчелечение и радиохирургия" и вече е пълноправен член на екипа, ръководен от д-р Недев. Член е на Български лекарски съюз, Гилдията на лъчетерапевтите в България и Клуб млад лъчетерапев

"Приветствам д-р Милен Марков, част от нашия екип, вече като специалист. В последните няколко години той доказа себе си като лекар от ново поколение, съчетаващ медицински знания и дълбоко хуманен подход към пациентите.", коментира д-р Недев, завеждащ Отделението по лъчелечение и радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

Д-р Александър  Маринов завършва Медицински университет в София през 2015 г., след което започва своята специализация като лекар-специализант в Клиниката по гастроентерология и хепатология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. За 7 години той придобива солиден медицински опит в областта на превенцията на онкологични заболявания, профилактика на заболяванията на стомашно чревния тракт, лечение и диагностика на заболяванията на стомашно-чревния тракт, първична профилактика и лечение на рака на дебелото черво, гастроинтестинална ендоскопия, инвазивни процедури под рентгенов и ехографски контрол, токсични чернодробни увреждания в резултат на химиотерапия и имунотерапия, превенция на усложненията от затлъстяването – бариатрична ендоскопия.

"Бих искал да започна с това, че д-р Маринов се представи отлично на своя изпит! Отличното му представяне е резултат на задълбочената му теоретична и практична подготовка в областта на клиничната гастроентерология. По време на своето обучение, той овладя всички рутинни ендоскопски и ехографски методи в нашата практика. Д-р Маринов беше и единственият от групата претенденти за специалност, направил фиброколоноскопия по време на изпита, в реално време. Познанията му по гастроентерология и богатата му ерудиция по обща медицина са отправна точка за изграждането му като изключителен специалист. Това му дава основание и аз смятам, че той е напълно готов, да стартира процедура по защита на докторантура с акцент "Онкологична гастроентерология". Поздравления от екипа на Клиниката по  гастроентерология и хепатология!", добави проф. Стоян Ханджиев, дм, завеждащ клиниката в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.

"Много сме горди, че имаме възможност като истинска университетска болница да обучаваме млади лекари и те да успяват в своята реализация! Да успяват да прилагат  знанията, които са получили в своята житейска и професионална практика, следвайки мисията да помагат. Поздравления и адмирации за усилията, за това, че са се трудили денонощно, за да покрият високото ниво на професионална подготовка и високите изисквания на специалистите в това учебно заведение. Признанието и оценката на пациентите са достатъчен атестат за нивото. Пожелаваме им от все сърце успех!", коментира и г-н Андрей Марков, управител на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ.

"Щастлив съм, че в болниците от групата на Acibadem City Clinic УМБАЛ работят и много млади лекари. Избират ни като първа стъпка след завършването си и това не е случайно. Работим по изключително високи стандарти и тук не визирам само JCI. Говоря за високи етични и морални стандарти на работа, за отношение към пациента, което показва професионализъм, разбиране, емпатия. Всеки ден специализантите работят рамо до рамо с едни от водещите специалисти в страната. Да си част от екипа на тези професионалисти и да учиш от тях е изключителна възможност. Трябва да призная, че за мен е истинско удоволствие да наблюдавам трансформацията, която се случва - от млади лекари в началото, до завършени и уверени специалисти в края на тяхната специализация. И без значение дали след години те ще изберат да бъдат част от нашата болница, , основата, която ще са получили и знанията, които ще са придобили в нашите екипи, ще са доказателство за висок професионализъм и човешко, неподправено отношение към пациента", добави Мелих Карахасаноглу, прокурист на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ.