Постер на тема Лъчелечение в условията на контролирано дишане (DIBH) в при рак на лява млечна жлеза изготвен от д-р Иван Георгиев, специалист по лъчелечение в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, бе включен в научната програма на ESMO /European Society for Medical Oncology/.

Един от най-важните органи в риск при лъчелечение на млечната жлеза е сърцето, което е изложено на нежелано облъчване поради близостта му до мишенните обеми.  Иновативната техника за лъчелечение, разработена в Отделението по Лъчелечение и Радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, позволява максимално предпазване сърцето и останалите органи в риск, без да бъде правен компромис с дозата на лъчение. Тази методика се прилага рутинно в центъра от близо две години при пациентки с рак на лява гърда и в сравнение с конвенционалните техники, при използването й се постига намаляване на средната доза в сърцето и органи в риск с 50%.

ESMO е най-големият конгрес по медицинска онкология в света и тази година се проведе в Мюнхен от 19 до 23 октомври 2018 г. Всяка година той събира над 7000 делегати от 130 държави. Темата на конгреса бе „Осигуряване на достъп за оптимална грижа при борба с рака". Целта на форума е да се акцентира върху ефективността на иновативните методи за лечение в онкологията, поставяйки пациента в центъра на нововъведенията и подобрявайки достъпа му до качествено лечение.

Конгресът привлече международна общност от експерти, в различни дисциплини и всички се съсредоточиха върху намирането на най-ефективните решения за лечение на рак, които са на разположение днес.

Включването на доклада в ESMO 2018 е поредното международно признание за качеството на работата на екипа в Клиниката по Лъчелечение в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

ESMO

 

Свързани отделения