Медицински дейности

Съдова хирургия

май 20, 2021, 12:05
Title : Съдова хирургия
Icon : 031-vascular
Important section title :
Symptoms title :
Spec department code : 31
Show appointment button : Yes
Hide department in forms : No
Show doctors schedule : No

Клиниката по Съдова хирургия на Аджибадем Сити Клиник Младост функционира като център за превенция на ампутациите и предлага най-модерни методи на лечение на широк спектър на съдови заболявания. Наша основна цел е да сведем до минимум броя пациенти, при които съдовите запушвания водят до животозастрашаващи състояния или се налага ампутация на крайници, вследствие на запушване притока на кръв към засегнатите участъци.

Нашите основни предимста са:

  • Пълен спектър от съвременна съдова хирургия - всички форми на атеросклероза, тромбози и емболии на периферни артерии, аневризми, венозни тромбози и тромбофлебити, варикоза, съдови травми и артерио-венозни малформации.
  • Сътрудничество със специалисти кардиолози и рентгенолози с цел комплексно лечение на артериалните и венозни заболявания
  • Комплексно оперативно и ендоваскуларно лечение от екип с богат професионален опит и подчертан индивидуален подход към всеки пациент
  • Денонощна съдово-хирургична готовност
  • Две хибридни операционни зали, комбиниращи предимствата на стерилната зала с високофективната ангиографска система, позволяваща извършването на едни от най-сложните съдови интервенции.

Всяка години в клиниката по Съдова хирургия на Аджибадем Сити Клиник Младост се извършват над 1300 съдови операции, голяма част, от които животоспасяващи. Ако смятате, че имате съдов проблем, свържете се с нас на 0700 13 127 или *5544.

Relation tags :
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Banner top :
PopUp :
Related categories with internal pages
Related child departments
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis