Медицински дейности

Съдова хирургия

май 20, 2021, 12:05
Title : Съдова хирургия
Icon : 031-vascular
Important section title :
Phone (from old site) :
Symptoms title :
Show appointment button : Yes
Show doctors schedule : No
oldData _id : 621
Отделението по Съдова хирургия извършва диагностика, съвременно и ефективно лечение на артериалните и венозни заболявания: всички форми на атеросклероза, тромбози и емболии на периферни артерии, аневризми, венозни тромбози и тромбофлебити, варикоза, съдови травми и артерио-венозни малформации. Отделението по Съдова хирургия работи съвместно с отделението по Ангиология и флебология, като лекува комплексно артериалните и венозни заболявания. Екипът на отделението разполага с леглова база и две операционни, състои се от пет съдови хирурзи и се ръководи от д-р Стефан Стефанов.
Relation tags :
Related testimonials
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Banner top :
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis