Специализирани центрове

Център за лечение на съдови усложнения при диабетно болни

Диабетът е причина за около 6% от общата смъртност в света. Много често заболяването се открива директно с настъпило усложнение. Артериалните заболявания на долните крайници са много по-чести при пациенти с диабет. Случаите на критична исхемия на крайника (КИК) и диабетно стъпало (ДС) прогресивно се увеличават и по настоящем представляват най-честата клинична изява на генерализираната атеросклероза, като се има предвид, че всяка година при един милион човека се извършва ампутация на долен крайник. Наличието на диабет е свързано с два до три пъти по-висок риск от поява на клаудикацио (накуцване, дължащо се на болка и/или спазми в подбедриците при недостатъчен приток на кръв към мускулите), а според Фрамингамското проучване върху повече от 5000 субекта, се демонстрира увеличаване на атеросклеротичната коронарна (сърдечна) и периферна артериална болест независимо от другите атеросклеротични рискови фактори. Редица други големи епидемиологични проучвания потвърждават ролята на диабета в съдовите болести. Рискът от инсулт е повече от 2.5 по-висок при пациенти с диабет и диабетът е твърдо асоцииран с атеросклерозата на мозъчните артерии, като по този начин увеличава допълнително риска от инсулт.

Целта на лечението на критична исхемия на крайника е премахване на болката, лечение на раните, терапия на инфекцията и разбира се съхраняване на крайника. Пациентите с диабет със съдови усложнения се нуждаят от мултидисциплинарен подход, който би трябвало да ключва всички възможности на лекарствената, хирургичната и ендоваскуларната терапия.

Повече информация за центъра и записване на консултации може да направите на телефон 0700 13 127 или *5544, като изберете болница Младост.